Obr 132

Obrázek 131 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1f rok 2050, bez vlivu vstupních zpoždění. Dopravní špička