Obr 128

Obrázek 129 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1f, rok 2035, s vlivem zpoždění. Stav během dopravní špičky.