Obr 128

Obrázek 128 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1f, rok 2035, s vlivem zpoždění. Stav během dne. Nové nádraží Petrov ještě není napojeno na VRT.