Obr 125

Obrázek 125 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1f rok 2035, bez vlivu vstupních zpoždění. Stav během dne. Nové nádraží Petrov ještě není napojeno na VRT.