Obr 120

Obrázek 120 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1d, rok 2050, s vlivem nepravidelností. Stav během dne.