Obr 117

Obrázek 117 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1d, rok 2050, bez vlivu vstupních zpoždění. Stav během dne.