Tab 293

Tab. 293 Dosažený stupeň kvality. (A) výborná, (B) ekonomicky optimální, (C) potencionálně riziková, (D) nedostatečná. Varianta Petrov B1f 2050 bez nepravidelností v provozu