Tab 270

Dosažené úrovně kvality provozu na současném nádraží v roce 2035. Varianta nulová – Bez projektu. S vlivem nepravidelností v provozu