Tab 267

Simulace dosažené úrovně kvality provozu, varianta nulová, rok 2020, při zahrnutí vlivu nepravidelností