Nové Sady

Nádraží Pod Petrovem. Těžiště a příchod k vlakům v nadzemní části bude v místě žel. viaduktu Hybešova, kudy pojedou i šaliny. Pod Novými sady a pod skladem Malá Amerika bude 4-kolejná podzemní část nádraží Petrov.