Tab 255

Tab 255 Rozpis výluk v průběhu modernizace brněnského žel. uzlu. Varianty Petrov