Tab 254

Tab 254 Rozpis výluk v průběhu modernizace brněnského žel. uzlu. Varianty Petrov