Tab 251

Tab 251 Rozpis výluk v průběhu modernizace brněnského žel. uzlu. Varianty Petrov