Řeka

Shrnutí výsledků ekonomické analýzy pro všechny varianty A Řeka