CO2

Množství CO2, které vyprodukuje doprava podle zvolené variant A Řeka – B Petrov.