Investice

Tabulka 5 Struktura stavebních nákladů variant, v tis. Kč. A Řeka, B Petrov varianty.