Trolejbusy Jírová

Prodloužení trolejbusů Novolíšeňská – Jírová