Autobusy Petrov, 2035

Linkové vedení autobusů ve variantě Petrov, rok 2035