Dorn

Dornych u přízové, vpravo nový dům Dorn, vlevo pak staveniště Nové Vlněny.