Graf

Zhodnocení napojení vlakové dálkové na MHD v Brně. Cit. str. 73, graf č. 6