Graf

Četnost využívání žel. dopravy při cestování u respondentů dotazníkového šetření