Graf

Využívání jednotlivých dopravních prostředků, cit. str. 71, graf č. 3