Presun-uzlu-salin

Návrh přesunu stávajícího uzlu MHD