Kola-pred-nadrazim

Doufejme, že před novým brněnským nádražím bude pamatováno i na místa pro stání kol.