Šalina Mendlák

Vedení šalin a další dopravy přes Mendlovo náměstí v Brně. Záměr z e září 2018