Stranice

Posuzování hluku při nádraží v centru – Petrov. Zde most nad řekou Svratkou mezi Pisárkami a Stránicemi