Brněnský kolejový okruh

Brněnský kolejový okruh (BKO) spojuje regionální centra v okolí Brna pomocí železnice. V plánu vyznačeny přestupní uzly na vlaky radiálních linek a další přestupní uzly na nekolejovou dopravu