Agitace

Agitace pro referendum přímo před volební školou