Nadrazi-v-oblouku

Brněnské nádraží . Nástupiště mají mít šířku alespoň 6,1 metrů