Brněnské metro

Místa v Brně, která jsou dnes (červen 2018) nedostatečně obsloužena veřejnou dopravou a hlavní směry dopravy. Žlutě vyznačeny nové, rozvojové lokality.