Šalina Pisárky – Bohunice

Jak propojit město s rozvojovou oblastí Bohunic? Máme tu vizi na lanovku, která by začínala v Pisárkách od vozovny. Kabinky by vedly nad výstavištěm, nad Riverou do kopce do Bohunic. A co takhle šalina? Chcete vidět více?

Read More