Jaselská kasárna

Společnost KLIMINVEST CZ požádala město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Rezidenční park Štefánikova.

Přečtěte si více