Začala výstava „Vlněná elegance“, která představuje brněnské vlnařství mezi lety 1918 – 1939. Přímo v bývalém areálu Mosilany je výstava otevřena až do 31. května 2022 denně 10:00 – 16:00 včetně víkendu.

Výstavu připravilo Technické muzeum v Brně, na základě práce kurátorky PhDr. Petry Mertové, Ph.D., která se historii brněnského textilnictví věnuje dlouhodobě.
Díky navázaní spolupráce se současným vlastníkem areálu bývalé Mosilany, společností Financial Consortium, vznikla myšlenka na uspořádání výstavy přímo v prostorách této bývalé textilky. Na návštěvníky tak pomyslně dýchne autentická atmosféra doby i místa, kde „vlněná elegance“ přímo vznikala. Výstava byla v rozsáhlejším formátu realizována již v prosinci 2020 v prostorách Technického muzea, její návštěvnost však byla bohužel ovlivněna pandemií covid-19. Proto dochází k jejímu obnovení přímo v Mosilaně, i když v menším rozsahu.

Vlněná elegance

Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství
Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství
Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství
Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství

Výstavu tvoří 24 informačních panelů a 7 velkoformátových tisků fotografií. Na panelech je popsána cesta vlnařství v Brně od jeho počátků až do období tzv. první republiky. Návštěvníci se dozví, jaké kritické momenty prožilo vlnařství právě v tomto období. Panely se připravovaly přibližně půl roku. Těchto šest měsíců je čas, kdy se už získané informace přetvářely do podoby textů a popisek k exponátům. Námět byl schválen v roce 2019, nicméně samotná příprava podkladů, badatelská práce v archivech a muzejních depozitářích trvala více jak deset let.

Návštěvník se na informačních panelech dočte nejen o tom, kdy se v Brně začalo s velkovýrobou sukna v prvních manufakturách, ale také proč tomu tak bylo. Poslední panel výstavy shrnuje vývoj situace v oboru po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, kdy docházelo k vyvlastňování majetku.

Kromě kurátorky výstavy PhDr. Petry Mertové, Ph.D. se na přípravě projektu výstavy podílely konzervátorky, překladatelky, grafičky, výstavní oddělení Technického muzea, pracovníci v dílnách, a také pan Mgr. Ondřej Merta.

Na velkoformátovém (bannerovém) tisku fotografií vidí návštěvníci záběry z továren, přádelen, tkalcoven a barvíren. Podařilo se také přidat záběry z velkoobchodů či módních salonů, kde si zákazníci mohli vybrat z nepřeberného množství látek přesně tu pravou na nový oblek. Jak doplňuje paní Mertová: „Většina tkanin produkovaných v Brně totiž mířila do pánských salonů či pánské konfekce, proto na fotografiích převažují gentlemani pečlivě vybírající vhodný střih či materiál.“

Základními zdroji výstavy byly informace získané při studiu souboru vzorkovnic uložených ve fondu Technického muzea v Brně. K nim bylo nutné načerpat informace z odborné technické i historické literatury, dobových časopisů a prostudovat metry až kilometry archivního materiálu z Moravského zemského archivu, Archivu města Brna či Archiv České národní banky.

Výstupem z výstavy je katalog, kde se čtenář může dočíst detaily o podnikání v Brně v první republice, o dobové módě i o industriální archeologii. Katalog Vlněná elegance první republiky lze zakoupit v e-shopu muzea.

Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství

Brno vděčí za svůj současný potenciál tradici průmyslové výroby, která sice v mnohém byla velmi drsná, ale na tomto vydřeném základu stojí blahobyt současné společnosti. To bychom si měli připomínat: co tito lidé uměli, co museli překonat, co dokázali a co pro úspěch či dobrý život museli udělat. Pro mě osobně jsou to příběhy rodin a jedinců, kteří pracovali, aby jejich děti měly lepší život…“ 

kurátorka paní Mertová

Kudy na výstavu

Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství

Budova 24C a vchod na výstavu „Vlněná elegance“. Po schodech do 4.patra.

Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství

Výstava „Vlněná elegance“ probíhá v areálu Mosilany v budově 24C. Vstup je hlavní bránou z ulice Křenová, poblíž zastávky šaliny Vlhká. Projděte kolem vrátnice (areál je volně přístupný) a dejte se rovně. Po cestě sledujte informační tabule. Projdete pěším průchodem a pokračujte stále rovně. Po pravé ruce máte přízemní restauraci Pálenice. Za ní již budete odbočovat vpravo podle šipek k velikánské červeně natřené budově 24C. Je to ta stejná budova, kde sídlí klub železničních modelářů, který každoročně pořádají skvělé výstavy.
Uprostřed budovy je nenápadný vchod, za ním prošlapané schodiště. To, že jdete správně, poznáte podle toho, že na stěnách schodiště jsou vylepeny obrázky lokomotiv, nádraží a dalších železničních vozidel a infrastruktury. Ve 3. patře sídlí modeláři (naproti je toaleta) a výstava je o patro výše. Vstup je volný. Při odchodu nezapomeňte zhasnout.

Pokud vám vyhládlo, či je zima, určitě zavítejte do restaurace Pálenice. Ač to z venku tak nevypadá, uvnitř je čisté a útulné prostředí, výborně tu vaří (mohu potvrdit) a když budete mít štěstí, večer tu bývají i hudební večery s tancem.

Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství

Vstup na výstavu je volný, stačí otevřít dveře.

Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství

Pokud by bylo na výstavě zhasnusto, tak u vchodu za dveřmi jsou čtyři otočné vypínače. Při odchodu nezapomeňte zhasnout.

Jakou budoucnost čeká Mosilanu

Výstava Vlněná elegance představuje brněnské vlnařství

Současný majitel areálu bývalé textilky Mosilana chce rozsáhlé území, co nejvíce otevřít široké veřejnosti. Jedním z těchto kroků je proto i spolupráce s Technickým muzeem v Brně.

V rámci budoucnosti celého areálu nejde ani o pouhé bourání staveb ani o zakonzervování domů bez konkrétních cílů využití. Zásadní je efektivní a citlivé zpracování celého území jako celku, s ohledem na rozvoj městského centra. Projektový manager společnosti Financial Consortium pan Ladislav Všetečka dodává: „Ve spolupráci s MMB jsme již během léta iniciovali vytvoření pracovní skupiny. Ta se pod vedením pana radního Filipa Chvátala zabývá možnostmi zachování atmosféry daného místa společně se zajištěním kvalitního a dostupného moderního bydlení, a to včetně nájemního. Je klíčové vytvořit v této části centra efektivní infrastrukturu, zvýšit procento zeleně a umožnit relaxaci rodinám s dětmi. Aktuálně chceme areál co nejvíce otevřít veřejnosti, a kromě zahájené výstavy připravujeme i další kulturní projekty.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com