Obr 97

Obrázek 97 Obsazenost kolejí u nástupišť přes den. Varianta Řeka Ab, rok 2035. Černá barva značí nástupiště, koleje, které nejsou ještě k dispozici. Budou až později spolu s VRT.