Tab 273

Tab. 273 Dosažený stupeň kvality (A) výborná, (B) ekonomicky optimální, (C) potencionálně riziková, (D) nedostatečná. Varianta Řeka s vlivem nepravidelností, rok 2035. Dokončení tabulky