Obr 111

Obrázek 111 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1d, rok 2035, bez vlivu vstupních zpoždění.

Stav během dne. Nové nádraží Petrov ještě není napojeno na VRT