Petrov - přepravní tok

Hlavní přepravní proudy ze stanice Brno hl.nádraží ve variantě Petrov