Přepravní proudy

Hlavní přepravní proudy ze stanice Brno hl.nádraží v Nulové variantě