Od pondělí 9. srpna 2021, opět ve stávajících kolejích. Dělníkům se totiž podařilo zkrátit opravu křižovatky u Semilass o tři týdny! Za to jim patří obrovský dík. Protože v tom červencovém horku, když jsem je pozoroval z klimatizované šaliny anebo autobusu jak makají…
Mají můj obdiv. 

O tři týdny dříve

Všechno, na poslední chvíli, ještě závislé na nedělním počasí, aby nepršelo. Malovalo se totiž vodorovné značení. Během pěti měsíců se oblast dočkala 350 metrů nové tramvajové trati, 167 metrů nové kanalizace, 210 metrů vodovodu, i nového povrchu vozovky.

Rekonstrukce křižovatky u Semilassa se odkládala skoro deset let a to kvůli souběhu s dalšími dopravními projekty. Kolejová křižovatka u Semilassa byla poslední v Brně provedená ve staré koncepci. Stála na pražcích a štěrkovém podloží. Po rekonstrukci je již ve standardním stavebním provedení, tedy na velkoplošných panelech a s živičným povrchem. 

Během rekonstrukce tramvajové trati byl kompletně vyměněn kolejový rošt, který byl již v nevyhovujícím technickém stavu. Současně byly nasazeny nové materiály pro snížení hlučnosti. 

Plánovanou výměnu tramvajových kolejí v křižovatce ulice Kosmova a Palackého třídy využily Brněnské vodárny a kanalizace, k rekonstrukci vodovodu a opravě kanalizace. Důvodem byl špatných technický stav těchto inženýrských sítí. Vodovod z let 1952–1964 byl značně poruchový a byl příčinou častého přerušení dodávek vody. 

Vodovod o světlosti trubky DN 80–350 byl rekonstruován v celkové délce 210 metrů. Současně byla opravena kanalizace DN 700/1050 (vejčitý profil) v Palackého třídě v délce 110 metrů a kanalizace DN 700/1050 v části ulice Kosmova a zálivu do ulice Riegrova v délce 57 metrů.

Součástí stavby byla i vyvolaná přeložka plynovodu v délce 40 metrů. 

Rekonstrukce křižovatky u Semilassa

Zastávka Semilasso ve směru z centra je nově bezbariérová s přístupovým přechodem. Ten mám za zády.

Rekonstrukce křižovatky u Semilassa
Rekonstrukce křižovatky u Semilassa
Rekonstrukce křižovatky u Semilassa

Neděle 8. srpna: maluje se vodorovné dopravní značení a provádí závěrečná revize elektro-zařízení. 

Lepší průjezdnost šalin

„Vzhledem k nedostatečné osové vzdálenosti doposud nebylo možné míjení tramvají v zatáčce od Semilassa ke královopolskému nádraží, což bylo pro provoz tramvajové dopravy problematické. Během rekonstrukce došlo k technické úpravě křížení tak, aby mohly vozy místem projíždět souběžně,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. 

Rekonstrukce křižovatky u Semilassa
Rekonstrukce křižovatky u Semilassa
Rekonstrukce křižovatky u Semilassa

červenec 2021

Rekonstrukce křižovatky u Semilassa
Rekonstrukce křižovatky u Semilassa
Rekonstrukce křižovatky u Semilassa
Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com