Kulkova ulice

O obchvat Maloměřic a Obřan se mluví už dlouho. Dosud se ale obyvatelé dotčených obcí ani nedohodli kudy by měl obchvat vést. A nové domy se staví a staví, a tím se uzavírají další a další možná místa pro průchod nové silnice městem.

Obchvat Maloměřice Obřany

Cílem obchvatu je odvést lidi a jejich auta, co příjíždějí k nám do Brna od Bílovic.  Oni totiž pak pokračují přes Obřany a Maloměřice, což se místním nelíbí.

Jedna z variant chce překonat řeku Svitavu novou silnici poblíž současného železničního viaduktu. A pak vybourat ulici Fryčajova v Obřanech a tudy vést obchvat. Nebo vybudovat silnici přes Panskou Líchu nahoře v Soběšicích. A zrušit archologické naleziště Hradisko. Obchvat Maloměřic-Obřan se již dostala dostal do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a do návrhu nového územním plánu města Brna. Problémem je ale v tom, že žádná ze zvažovaných variant není dost dobrá.

Obyvatelé se dočkali, nebo „dočkali“

březen 2020
Varianta obchvatu Obřan a Maloměřic se dostala do návrhu nového územního plánu měst Brna.
Tato varianta má využít Kulkovu ulici, která vede kolem maloměřického seřaďovacího nádraží. Ta se má samozřejmě rozšířit.
Na severu, na okraji Obřan, obchvat překlene mostem řeku Svitavu a žel. trať. Zhruba tam, ja je první železniční tunel. Silnice bude pokračovat přes přírodní památku Obřanská stráň. To je tam, jak se ve stráni pasou kozy.
Silnice přechází přes archeologické naleziště Hradisko a napojuje se na současnou silnici z Obřan do Bílovic, na konci ulice Fryčajova.

Obchvat Maloměřice - Obřany dle návrhu územního plánu, jaro 2020

Návrh obchvatu Maloměřice – Obřany dle návrhovaného územního plánu, jaro 2020

Červenou čárou je vyznačen obchvat Obřan a Maloměřic. Spíše než obchvat je to nová spojnice z Bílovic do Maloměřic na prodlouženou ulici Kulkova.

Proč Kulkova? Protože na svém jižním konci navazuje na budovaný Velký městsý okruh a také v jejim okolí je (zatím) velmi málo obytných domů. 

V plánu je návrh i na „druhou větev“ tohoto obchvatu a to spojnici ze silnice od Bílovic přímo na Lesnou. To je ta druhá červená čára v nákresu. Zde se spojka napojí na Seifertovu, popř. až do ulice Zaječí hora na sídlišti Kociánka.

Odkaz na mapu

 

Detail prodloužení ulice Kulkova na obchvat Maloměřic

Detail prodloužení ulice Kulkova na obchvat Maloměřic. Prodloužení (červeně) by začínalo zhruba u lávky přes Maloměřické nádraží.  

Mostem by přecházelo nad tratí do Blanska, v místech kde železniční trať kříží řeku Svitavu.

To stejné území na Mapy.cz

Trasa obcHvatu Maloměřic a Obřan 

Situační nákres nového územního plánu, 2019

Situační nákres návrhu nového územního plánu včetně zakreslení siličního obchvatu Maloměřic a Obřan, jaro 2019

léto 2018

Preferovanou variantou silničního obchatu Maloměřic je vedení silnice po dnešní ulici Kulkova, vzadu kolem seřaďovacího železničního nádraží.

Na konci seřaďovacího nádraží, pod ulici Hády se silnice zvedne do výše a překoná jak železniční trať, tak řeku Svitavu.

Tato varianta byla schválena Radou města Brna dne 12. června 2018 a následně Zastupitelstvem města Brna dne 19. června 2018 jako součást Pokynů pro zpracování návrhu nového Územního plánu města Brna. Brno předalo tento balík Kanceláři architekta města k dalšímu zpracování.

Cílem je dostat obchvat do nového Územního plánu, který by měl být hotov do roku 2022. A samozřejmě i do Zásad územního rozvoje JMK

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com