Cílem modernizace trati z Brna přes Vyškov do Přerova je její zdvojkolejnění a zvýšení rychlosti až na 200 km/hodinu. Současná jednokolejná trať nevyhovuje jak rychlostně, tak kapacitně. Je třeba zajistit kvalitní dopravní obslužnost Vyškovska.
A pak, o generaci, později postavit Vysokorychlostní trať.

Náhradní doprava za vlak směr Vyškov

1. října 2021
Náhradní doprava za vlak směr Vyškov. Páteční odpoledne a zase výluka na Vyškov a dál. Kdy už konečně se začne stavět pořádná železnice z Brna do Přerova !?

Dlouho odkládaný projekt modernizace nejslabšího místa české železniční sítě: Brno – Vyškov – Přerov. Současná jednokolejná trať přes Vyškov nedovoluje jízdu osobních vlaků. Rychlíky na sebe musejí čekat ve stanicích na křížení. Minuty a nervy cestujících tečou.
Po modernizace se jízdní doba z Brna do Přerova zkrátí ze současných 80 minut na 30 minut. Nejedná se ale o Vysokorychlostní železnici, ale „jen“ o klasickou moderní trať. Výstavba bude probíhat v několika etapách, počínaje od Přerova směrem na Brno. Trať povede v nové stopě, tunely a zářezy v krajině. Žádné úrovňové přejezdy. Nové stanice, ty současné projdou modernizací.
Po naplnění kapacity i této trati se plánuje výstavba souběžně vysokorychlostní železnice z Brna do Přerova (-Ostravy).

Jako první úsek stavby bude Nezamyslice – Kojetín se zahájením v únoru 2024. O půl roku později se má začít stavět úsek Kojetín – Přerov. Úsek z Vyškova do Nezamyslic má přijít na řadu v únoru 2025, stejně jako Blažovice – Vyškov. Poslední se začne stavět úsek z Brna do Blažovic v roce 2026. Dokončení celé stavby v roce 2031.

Proč budou dvě nové tratě? a další otázky

Vyškovské nádraží v roce 2021

Proč se budou stavět čtyři koleje?

Ten důvod, proč se z Brna na Vyškova a Přerov dlouhodobě plánují „čtyři“ koleje je ten, že je nejprve nutné zajistit dopravní obslužnost Vyškovska pro osobní dopravu, plus zajistit kapacitní trať po nákladní vlaky.
A teprve následně se bude stavět Vysokorychlostní trať pro rychlé spojení z Brna do Ostravy.

Dnes je tam jednokolejka, která z kapacitních důvodů neumožňuje jízdy osobních vlaků. Takže nejprve potřebujeme pořádnou dvoukolejnou trať jakou známe z oblasti Tišnovska, Kuřimi, Blanska, Hrušovan u B., Vranovic… Díky tomu obsloužíme toto území a pak, s odstupem 20-30 let, se bude stavět Vysokorychlostní železnici pro spojení Brno-Ostrava.
Takže něco podobného jak se chystá z Vranovic do Brna. Také zde budou dvě tratě: stávající dvoukolejka pro osobáky přes vesnice a druhá vysokorychlostní, mimo obce.

Proč nestačí postavit jen Vysokorychlostní trať?

Vysokorychlostní trať je, zjednodušeně, jako dánice. Jejim cílem je zajistit kapacitní a rychlé spojení měst. Spojení vedené mimo obce. Vést po stejných kolejích vysokorychlostní vlaky, osobáky a nákladní vlaky je podobné jako kdyby na dálnici byly zastávky autobusů, popřípadě každou chvíli byl připojovací pruh pro výjezd autobusu ze zastávky. A k tomu by po stejné trase jezdily náklaďáky. Což jezdí a sami to asi znáte, že to není příjemné se za těmito nákladními auty vláčet. 

Od železnice, které má sloužit pro obsluhu kraje regionálmí vlaky požadujeme, aby po trase byly v rozumných vzdálenostech zastávky v obcích nebo v blízkosti obcí. Tomu se musí přizpůsobit vedení tratě v krajině.

Stěvět souběžně dvě koleje pro normální vlaky dvě koleje pro vysokorychlostní tratě by znamenalo, že se trať vyhne mnoha obcím, zastávky a přestupní uzly budou mimo dosah lidí. Nebo naopak obětujeme rychlost vlaků. Rovněž průchod přes některé obce by výrazný zásah do obcí a měst (čtyři koleje obcí), bourání domů kvůli narovnávání tratí… Je to podobné, jako kdybychom chtěli k silnicím 1. třídy přidat další pruhy a tyto vést v režimu dálnice. 

Vejdou se nové vlaky na současné brněnské nádraží?

Ne nevejdou. Dokončení modernizace trati z Vyškova bude znamenat skokový nárůst počtu osobních vlaků. Tyto vlaky nelze do současného brněnského uzlu a na hlavní nádraží zavést. Není pro ně kapacita.
Buď se tedy i po dokončení modernizace trati z Vyškova neobjeví osobní vlaky a bude se čekat na dokončení modernizace brněnského žlezničního uzlu nebo, pravděpodobněji, budou vlaky končit před Brnem, popřípadě v Židenicích. 

Etapy výstavby

M-01 Nezamyslice – Kojetín

1. stavba: cca 10 km úsek Nezamyslice – zastávka Němčice na Hané – zastávka Měrovice na Hané – Kojetín. Ve většině délky v nové stopě. U Němčic 750 metrů dlouhý hloubený tunel (tedy kopaný shora).

Protože se staví převážně v nové stopě, většina stavby bude probíhat při zachování provozu na současné trati. Poté dojde k úplné výluce a propojení dokončených úseků.

Předpokládané náklady: 4,3 mld Kč (k 9. 2018)
Termín stavby: duben 2022 (změněno na únor 2024) – listopad 2028.
Navazující stavbou je modernizace trati Nezamyslice – Prostějov – Olomouc, a Kojetín – Hulín.

B-02 Kojetín – Přerov

2. etapa stavby: cca 17 km úsek, zvýšení rychlosti ze 100 na 200 km/hodinu. Odstranění všech 14 úrovňových křížení mimo-úrovňovým řešením, nebo jejich zrušením.

Nové nádraží v Kojetíně (současná lávka nad kolejištěm bude zrušena) – Chropyně – Věžky – Kojetín

Předpokládané náklady: 5,6 mld Kč (k 9. 2018)
Termín stavby: duben 2022 (srpen 2024) – listopad 2028

B-02 Vyškov – Nezamyslice

Předpokládané náklady: 7, 9 mld Kč (k 9. 2018)
Termín stavby: duben 2022 (únor 2025) – listopad 2028

B-01 Blažovice – Rousínov – Vyškov

Předpokládané náklady: 10, 3 mld Kč (k 9. 2018)
Termín stavby: duben 2022 (únor 2025) – listopad 2028

Brno – Blažovice

Zahájení stavby v roce 2026.

Setkání ve Vyškově

Ve středu 26.února 2020 proběhlo první setkání Správy železnic (SŽDC) s radními Vyškova. Důvodem byla připravovaná nová trať a hlavně nové vyškovské nádraží, tj. konečně normální nástupiště a samozřejměi podchod.

Zatím je odhadovaná cena 55 miliard korun a počátek stavby se plánuje na rok 2025. F

Návrh vysokorychlostní tratě (Brno) – Přerov – Ostrava zpracuje sdružení francouzské firmy Egis Rail a české společnosti Sudop Praha. 

Egis Rail, který se podílel na projektování řady francouzských vysokorychlostních tratí, 

Mezi Brnem, Vyškovem a Přerovem bude postavena klasická želenice na 200 kilometrů v hodině.Teprve za Přerovem se bude brněnská větev napojovat na trať od Prahy.  Odtud až do Ostravy se bude jezdt po plnohodnotné vysokorychlostní trati 300 kilometrů v hodině. A právě tohoto úseku se týká připravovaná Studie proveditelnosti.  

 

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com