Seznam všech příspěvků

Stavíme nové Brno

 • Ulice Lidická roste do výšky. V širší centru je mnoho míst, kde by lidé rádi žili. Ale nejsou byty. A místa na parkování. K tomu nízká zástavba a mnohé opuštěné domy.  Ale některé domy jsou krásné. Mají být zbourány?
 • Rybníček – Ulice Rybníček v Brně, co se tu nového staví? Ale už málokdo ví, že tudy kdysi jezdily šaliny ke stadionu.
 • Jižní centrum a Nová Zvonařka – jak se staví nové jižní Brno, fotky
 • Ulice Křenová – historie, současnost, plány
 • Bílý dům v Brně – je osmipatrová kancelářská budova v samém centru Brna. Byla postavena v letech 1974-76 podle návrhu Miroslava Spurného a Františka Jakubce. Vedle kanceláří tu je přednáškový / kino sál Břetislava Bakaly pro 300 sedících, zdravotnické středisko. Vlastníkem je město Brno, které chce budovu příští rok prodat.
 • Atletická hala v Bohunicích – Cílem projektu je vybudovat a provozovat atletický stadión pro 2.200 diváků v Brně-Bohunicích. Zázemí zde mají najít atleti nejen z Bohunic, ale z celé Jižní Moravy. Kromě atletů ji bude využívat i sousední Masarykova univerzita, které bude sloužit pro vědecko-výzkumnou činnost pro lepší trénink atletů.
 • Rozvojové území Zábrdovice-Špitálka – nevzhledná a zanedbaná čtvrť: Zábrdovice – Špitálka, okolí Tepláren Brno. Cejl, Vlhká, Radlas, Valcha, Tkalcovská, Plynárenská a Špitálky. Z jihu stále ohraničena nízkým železničním náspem. 
 • Myší díra v Brně – dva podchody, jedno nádraží
 • Brno – evropské město kultury – naše město se rozhodlo, že se stane jedním ze dvou evropských měst kultury v roce 2028, protože v tomto roce uplyne 100 let od úmrtí skladatele Leoše Janáčka, a 100 let od vzniku brněnských veletrhů.  A Praha už byla.
 • Brněnská Nová městská třída – propojení Bratislavské, Cejlu, Křenové a Zvonařky
 • Nová Zbrojovka – už se bourá. Kdy se začne stavět?
 • Rumiště – mezi ulici Křenová a Mlýnská, poblíž nové Vlněny. Z obou stran archeologové odkrývají zapomenuté Brno, a začíná se stavět. Fotky, popis, historie
 • Ulice Údolní – po první etapě oprav ulice Údolní se již chystá druhá etapa. Ta byla měla zahrnovat 800 metrový úsek od ulice Husovy po křižovatku Úvoz. Začít by se mělo v letech 2021 až 2022.
 • Malé Velké stavby v Brně a na Jižní Moravě: plán a skutečnost – stručný a neúplný přehled staveb
 • Nový park na Moravském námstí v Brně – architektonické návrhy na novou podobu městského parku
 • Brněnská Vlněna – fotoreportáž z poslední prohlídky, průběh bourání a trocha historie
 • Brno, příroda, Životní prostředí – Příroda v Brně, lesy okolo Brna, prostředí na Jižní Moravě, životní prostředí v nejširším slova smyslu.
 • Brno v obrazech – snímky Brna
 • Brno jako chytré město – Smart City Brno – i město Brno by bylo rádo chytrým městem. Ale co to znamená být „smart“? Smart City Brno aneb i naše Brno, brněnská metropolitní oblast a Jižní Morava může být Chytré město.
 • Noc kostelů v Brně – v jednotlivých letech
 • Brněnská muzejní noc – fotky ze skládání dlažebních kostel na Husové ulici
 • Kulturou proti chátrání – lázně v Zábrdovicích, Tomnkovo náměstí, kolem trati
 • Kde je to v Brně nejhnusnější
 • Brněnské ohrady a ploty – je nutné se dívat a srovnávat. Proč lze i stavební ohrady udělat vkusně a někde jinde jsou zarostlé a nevábné.
 • Žloutenka v Brně – rok 2016 a Žlutá epidemie drtí Brno
 • Brno na hlavní koleji – to krásné, nové a pokrokové v Brně. V čem jsme nejlepší, na co můžeme těšit
 • Brno na vedlejší koleji – Smutný blog o Brně, Brňácích a co se mi v Brně nelíbí. Stavby co se vlečou, projekty co se dokládají, nevyřešené otázky. Zkrátka Brno na vedlejší koleji.
 • Nový územní plán pro Brno
 • Jan Dvořák – vedle Vaňkovky dva rybníky – autor Myslivny, lanovky na Myslivnu, a návrhu Jižního centra s velkou vodní plochou a třetím nádražím.
 • Malá Amerika v Brně – fotky, akce, trocha historie
 • Mendlovo náměstí, Mendlák – Kras: bourat a stavět – co se plánuje na Mendláku, co bude místo textilky a dočkáme se toho
 • Brněnská náplavka řeky Svratka – vítězné návrhy na úpravu okolí řeky Svratky
 • Politika Brno – investice, velké stavby a nákupy v Brně, politická rozhodnutí
 • Pocitová mapa Brna – kde se brňákům v Brně líbí a kde nám to připadá hnusné
 • Překročme řeku Svitavu – dva ročníky festivalu na břehu Svitavy, fotky, komentář
 • Viděno v Brně
 • Street Art Brno – zdi, podchody, nádraží, …. objevuje se a zase mizí
 • Pole a lesy v okolí Brna

Brněnská politika

 • Referendum: cesta do ráje nebo do pekla – zastupitelská demokracie nám šetří spoustu času, starostí a peněz. Každý měsíc si pročítám v zpravodaji naši městské části, co bude zastupitelstvo projednávat a co zastupitelstvo naši městské části projednalo a rozhodlo na uplynulém zasedání. A přiznám se, nechtěl bych o těch bodech rozhodovat na nějakém veřejném zasedání všech občanů naši obce. Většina bodů mne nezajímá a nerozumím jim.
 • Politika Brno – politika v Brně, Brněnská politika a její vliv na investice a stavby v Brně, na obyvatele a uživatele Brna, brněnské metropolitní oblasti a Jižní Moravy.
 • Politika Jihomoravského kraje – proč jsou důležité krajské volby
 • Česká politika – „Vidět jasně a nic si nenalhávat, zodpovědně počítat i s nejhoršími variantami vývoje jako reálně možnými a být na ně předem účinně připraven“ Niccoló Machiavelli (1469 – 1527)
 • Brno ve válce a v míru – vládnout, znamená ovládat území. Nebo aspoň ovládat mysl lidí, našich nepřátel. Brno, válka a mír. Každý živočich, člověka nevyjímaje, má svůj „životní“ neboli osobní prostor, který vnímá. Konflikty, informační válka. A co na to Brno a Brňáci?
 • Othmar Spann – zatímco v českém jazykovém prostředí je romantismus spojován s básněmi, obrazy a romantickým toulkámi po starých hradech, tak zejména v německém prostředí romantismus a „návrat do minulosti, ke kořenům“, do zlatého času, kde všechno bylo jednodušší, muži silní a ženy krásné, ovlivnil jak literaturu, tak ekonomii a politku.
 • Brněnská koaliční smlova 2018 – text brněnské koaliční smlouvy z listopadu 2018. Co obsahuje, odkazy, komentář.
 • Co se děje kolem brněnského nádraží – kdo, co, kdy prohlásil o Novém brněnském nádraží, prohlášení politků a odborníků. Ohlasy v médiích.
 • Kdo je kdo ve sporu o brněnské hlavní nádraží – po skončení nezdařeného podzimního referenda 2016 nastal oddychový čas ve sporu o polohu brněnského nádraží. Ale již na podzim 2017 se diskuze rozjede opět naplno. Má být totiž zveřejněna Studie proveditelnosti.
 • Jednou větou – citáty, moudra, hlášky a vůbec

Brněnské výstaviště

 • Brněnské výstaviště – co bylo k vidění v průběhu let na brněnském výstavišti, co mě zaujalo, potěšilo, překvapilo. Hospodaření BVV. Vizualizace, lanovka a šalina přes výstaviště. 
 • Vlečka na brněnské výstaviště – poslední roky vlečky. Už není potřeba.
 • Regiontour 2019 – fotoreportáž z veletrhu turistických a cestvatelských možností především českých regionů a blízkého zahraničí. Oproti loňsku už jen jeden pavilón (P). Z druhé akce, Go, která se vždy konala souběžně ve druhém pavilónu už skoro nic nezbylo.
 • Regiontour 2017 – fotoreportáž

Cyklostezky a silnice 

 • Silniční obchvat Obřany-Maloměřice – o tomto obchvat se mluví už dlouho. Dosud se ale obyvatelé dotčených obcí ani nedohodli kudy by měl obchvat vést. A nové domy se staví a staví, a tím se uzavírají další a další možná místa pro průchod nové silnice městem.
 • Velký městský okruh Brno „jako hlavní problémy silnic se jeví jejich malá kapacita, zvláště kapacita křižovatek. Technický stav silnic, kolize všech druhů dopravy a také nevhodné vedení hlavních silničních tahů přes obytné zóny Brno, rok 1979
 • D43 mezi Brnem a Bystrcí – kudy povedeme dálnici ze severu na Vídeň. A co na to Bystrčáci? 
 • Jižní Morava na kole –  Plánované cyklostezky, kde se již staví, kde na nové cesty teprve čekají. Povrch, výmoly a prachové cesty. 
 • Překročme řeku Svitavu 2019 – Pátý ročník festivalu na oživení a zpřístupnění řeky Svitavy: sobota 17.srpna 2019. Od Bílovic nad Svitavou dolů podél toku Svitavy přes Obřany, Zábrdovice, Křenku až do Černovic a Heršpic.
 • Kanál Labe Dunaj – Odra – Ve své optimisté variantě by kanál Labe – Odra – Dunaj měl kapacitu jako jednokolejná železniční trať. 
 • Brněnský den bez aut – jak by mohl vypadat před-nádražní uzel bez aut, cyklistů a autobusů. Jen šaliny.
 • Samořiditelná auta, kamiony pod dráty
 • Parkování v Brně
 • Minská – fotoreportáž ze znovu otevření ulice Minská, rok 2016
 • Rekonstrukce ulice Milady Horákové – slavnostní znovu-otevření
 • Zábrdovický most – rekonstrukce ulice a mostu v Zábrdovicích

Plán mobility města Brna

 • Plán mobility 2018 – stručný a zjednodušující výtah z Plánu udržitelné mobility města Brna, který začal vznikat za přispění veřejnosti v roce 2016. Verze z ledna 2018.
 • Plán mobility 2018 – návrh opatření – určuje, jakým směrem by se měla vyvíjet doprava v Brně a v jeho okolí, aby byla příjemná, bezpečná a efektivní. Neobsahuje přesné plány, přesné harmonogramy co se musí provést, je to spíše návod jak postupovat, čemu dávat přednost a na co si dávat pozor, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku.
 • Plán mobility města Brna 2018 – vliv na Životní prostředí – i plán mobility pro město Brno musí bát posuzován s ohledem na vliv na člověka, brňáka a životní prostředí. Nejhorší je hluk a prach.
 • Plán mobility města Brna 2017 – Co Vás trápí v dopravě a jaká má být doprava? Plán mobility určuje další směřování veřejné a individuální dopravy. Rok 2017
 • Plán mobility města Brna 2016 – Město Brno, ve spolupráci s odborníky a občany připravuje Plán mobility města Brna, tedy plán, kam by měla směřovat doprava v městě Brně a v přilehlém okolí v následujících letech.

Veřejná doprava v Brně a v jeho okolí

 • Jakou potřebuji jízdenku na cestu po Jižní Moravě – chcete cestovat po Jižní Moravě, jet na výlet, na kola a nevíte jakou si koupit jízdenku, abyste ušetřil? Nejste v tom sám. Jednotný dopravní systém Jižní Moravy je fakt složitý. Nabízí mnoho kombinací a možností jak ušetřit. Možná budete až překvapení jak mnoho. A co teprve když cestujete s kolem, s dětmi a ve skupině? 
 • Vývoj dopravy v Brně 1980 – 2000: plány a skutečnost – jak si představovali projektanti v roce 1979 další rozvoj města Brna? Kudy plánovali silnice, železnice a nové trasy šaliny? Více se dočteme v knize „Analýza a prognóza rozvoje dopravní soustavy města Brna 1980“ Smutné to čtení. Smutné.
 • Novinky v jízdním řádu 2020 – V neděli 15. prosince 2019 začíná platit nový jízdní řád pro rok 2020. Největší změnou v Brně a na Jižní Moravě je návrat většiny vlaků na brněnské hlavní nádraží a opětovné zprovoznění trati Hrušovany u Brna – Židlochovice. 
 • Šalina Plotní a nové Jižní centrum Brna
 • Zhodnocení Velké brněnské vlakové výluky – v prosinci 2019 končí Velká brněnská vlaková výluka. Polovina vlaků využívala provizorního Dolního nádraží. Jak přijali cestující polohu budoucího nového brněnského nádraží?
  Jak se změnilo chování cestujících a co vlaková výluka ukázala?
 • Cyklovlak Brno – Pálava – po celé léto jezdí cyklovlak z Brna na jižní Moravu, do Břeclavi, Valtic, Mikulova a Znojma. Další osobní vlaky mívají přidané modré služební vozy pro přepravu většího počtu kol. Postřehy, zážitky a praktické rady jak s kolem do cyklo vlaku.
 • Veřejná doprava v Brně a na Jižní Moravě
 • Poseidon – jízdenka v mobilu pro cesty po Jižní Moravě – elektronická QR jízdenka v mobilu pro cesty po Jižní Moravě. Založíte si účet, načerpáte peníze, přes mobil vyhledáte spojení a zaplatíte. Jak na to?
 • Platební karta jako šalinkarta
 • Šalinění – je strategický závod veřejnou dopravou v Brně a okolí. Cílem tříhodinového závodu je získat co nejvíce bodů za projeté linky, zastávky a speciální bonusové zastávky převážně na území města Brna a v jeho blízkém okolí. Každý závodník si sám volí svoji trasu a sbírá body podle její výhodnosti.
 • Autobusové nádraží u Grandu – záchody a  čekárna. Ale malá kapacita pro autobusy. Denně sem, k osmi nástupištím, zajede až 250 autobusů. Ty se mačkají v řadě a také vedle sebe a další dopravci by sem chtěli zajíždět. Hlavním důvodem proč nedojde k razantnímu zlepšení je památková ochrana tohoto torza původního záměru.
 • Veřejná doprava v Chorvatsku – nevažte se na organizované zájezdy, fakultativní výlety, chcete-li zažít Chorvatsko, nebojte se cestovat místními autobusy a po železnici.  Pár postřehů z června 2015 jak se v dopravě vyznat a kde získat Jízdní řády.
 • Den železnice 2016 Cheb – foto a komentář se mi líbilo a co ne
 • Den železnice 2018 České Budějovice – na co se máme v Českých Budějovicích těšit
 • Stát plánuje půjčování vlaků – mají kraje vlastnit vlaky a je vůbec efektivní, aby základní dopravní obslužnost zajišťovali soukromí dopravci?
 • Na kolejích – Co se děje na české železniční síti. Co se chystá, kde se buduje a kde se čeká. Infrastruktura, koleje, stanice, lokomotivy, vlaky a lidé.
 • RailJet & Pendolino: co se povedlo a nepovedlo – porovnání dvou sérií jednotek RailJet a Pendolino.
 • 150 let trati Brno – Vídeň – stávající brněnské nádraží prošlo v uplynulých letech náročnou rekonstrukci tak, aby dnes, v sobotu 31.září 1989, mohlo uvítat návštěvníky a hosty oslavy 150.let železnice. Ty příští oslavy, tak dvacet či třicet let, se již určitě budou slavit na novém brněnském nádraží …

Nádraží, přestupní uzly, zastávky

Vysokorychlostní Brno a Hyperloop

Plány

Odvažné vize

 • Šalina Pisárky – Bohunice – spojení šalinou tunelem od vozovny nahoru ke kampusu
 • Nová železniční trať Brno – Znojmo – jak by mohlo vypadat rychlé a kvalitní spojení ze Znojma do Brna
 • Brněnská lanovka
 • Přesun brněnského uzlu šalin – zatímco se debatuje zda-li nádraží sem nebo tam, jsou tu plány jak rozlousknout dopravní svízel u současného nádraží aneb Co říkáte na novou mimo-úrovňovou linku Stará Osada – Židenice-nádraží – Centrum – AZ Tower?
 • Brněnský kolejový okruh – je vize na spojení Jihomoravských regionálních center pomocí železnice, aniž by lidé museli cestovat přes Brno. Současný dopravní systém je totiž výrazně radiální, kdy rozhodující linky směřují do Brna. Další zkvalitňování vede přes zavedení okružní linky propojující sousedící oblasti.
 • Českomoravská sagitální dráha – 337 km dlouhá železnice spojnice v severo-jižním směru na pomezí Moravy a Čech. Určená pro tranzitní nákladní dopravu. Vize

Železniční uzel Brno

Studie proveditelnosti 2017

 • Studie proveditelnosti 2017 – v pondělí 30.října 2017 byla představena Studie železničního uzlu Brno.  Cílem je popis jednotlivých variant jak zlepšit současný neutěšený stav zamotaného brněnského železničního uzlu včetně popisu Nového brněnského hlavního nádraží. Studie popisuje výhody a nevýhody navržených variant, silné i slabé stránky. Kolik nás to bude stát a co získáme, kolik ušetříme? 
 • Studie proveditelnosti 2017 – varianta Řeka – popis varianty přestavby brněnského železničního uzlu pojmenovanou po poloze nového hlavního nádraží u řeky Svitavy. Tedy nové hlavní nádraží zhruba na místě dnešního Dolního nádraží za Vańkovkou a Zvonařkou. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – varianta Petrov – studie popisuje možné varianty přestavby železničního uzlu Brno a polohy nového brněnského hlavního nádraží. V tomto příspěvku popisuji variantu přestavby železničního uzlu Brno ve variantě Petrov. Tedy s výstavbou nového hlavního nádraží poblíž toho současného. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – Stručně a jasně – to nejdůležitější se Studie popsané jazykem  obyčejného brňáka. Jasné grafy, stručné věty, obrázky, popis. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – VRT ve variatě Řeka –  kudy budou do Brna přivedeny Vysokorychlostní vlaky, pokud se rozhodneme pro variantu Řeka? Přestože je výstavba těchto tratí teprve ve fází plánování, a s jejich výstavbou se počítá až po vyřešení brněnského železničního uzlu, je nutné již dnes rezervovat území.
 • Studie proveditelnosti 2017 – VRT ve variantě Petrov – kudy budou do Brna přivedeny Vysokorychlostní vlaky, pokud se rozhodneme pro variantu Petrov? Přestože je výstavba těchto tratí teprve ve fází plánování, a s jejich výstavbou se počítá až po vyřešení brněnského železničního uzlu, je nutné již dnes rezervovat území.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Přepravní prognóza –  jak jednotlivé varianty modernizace Železničního uzlu Brno ovlivní přepravní chování obyvatel Brna, brněnské metropolitní oblasti. Kde by měly být nádraží, jaká by měla být navazující veřejná doprava. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – Jak cestujeme včera a dnes – hodnotí zájem lidí o dopravu a to v minulosti a v současnosti. Odhaduje předpokládaný vývoj do budoucnosti. Součástí této části Studie jsou i výsledky sledování dopravního chování obyvatel Jihomoravského kraje.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Izochrony a časová dostupnost nového nádraží – popisuje kolik času zabere se dostat z okolních měst do Brna a do cíle cesty v jednotlivých variantách. Tato část Studie popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Počty cestujících na brněnských nádražích – popisuje dnešní chování cestujících, kteří využívají železnici, veřejnou dopravou a auta, aby se dostali do Brna do škol, do práce, za zábavou či nákupy. Tato část Studie popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Jak bude které stanice vytížena.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Jak se změní veřejná doprava – růst města Brna, poloha nového hlavního nádraží a výstavba nových přestupních uzlů změní i brněnskou veřejnou dopravu. Vzniknou nová nádraží a lidé začnou využívat nové směry a linky městské hromadné dopravy, které jim usnadní cestování do cíle jejich cesty.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Vliv na životní prostředí a na člověka – jaký budou mít vliv varianty nového brněnského nádraží na životní prostředí a na obyvatele Brna a lidí z okolí? Která část přírody padne, bude vykácená a kde lidé v Brně uslyší vlaky? Zhodnocení vlivu na životní prostředí, na člověka a na Brňáka. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – Porovnání z hlediska územních dopadů –  jednotlivé varianty přestavby brněnského železničního uzlu mají zásadní vliv na město Brna a na okolní obce. Jak jsou jednotlivé varianty v kolizi se současným územním plánem, kolik domů je třeba zbourat?
 • Studie proveditelnosti 2017 – Urbanismus a rozvoj Brna –  jaký budou mít jednotlivé varianty vliv na lidi, na naše město Brno, jeho obyvatele, na okolní krajinu. Jak bude probíhat rozvoj Brna při volbě jednotlivých variant.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Rozvoj železniční dopravy –  tento díl Studie popisuje současný stav železniční dopravy v brněnském železničním uzlu a v okolí Brna. Dnes, v blízké budoucnosti a ve vzdálenější budoucnosti kolem roku 2050. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – Simulace stability jednotlivých variant – Navržených 11 variant modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, zda jsou schopny přenést předpokládaný objem osobní a nákladní dopravy Jak odolávají případným nepravidelnostem v provozu.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Stabilita a odlonost varianty Řeka  – jednotlivé varianty modernizace železničního uzlu Brno jsou podrobeny simulacím, zda jsou schopny přenést předpokládaný objem osobní a nákladní dopravy Jak odolávají případným nepravidelnostem v provozu.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Stabilita a odlonost varianty Petrov – jednotlivé varianty modernizace železničního uzlu Brno jsou podrobeny simulacím, zda jsou schopny přenést předpokládaný objem osobní a nákladní dopravy Jak odolávají případným nepravidelnostem v provozu.
 • Studie proveditelnosti 2017 – SWOT analýza – popisuje hlavní silné a slabé stránky navržených variant a jaké příležitosti nebo hrozby znamenají jednotlivé varianty.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Náklady a přínosy – Rozhodujete se při koupiauta jen podle jeho ceny? Asi ne. Někdo chce rodinný vůz kam se vejde kočárek a děti, jiný auto pro svoji živnost. Rovněž každá varianta nabízí něco jiného. Má jiné výhody a přínosy. Studie odhaduje náklady na přestavbu železničního uzlu, modernizaci stávajících a výstavbu nových nádraží po Brně, včetně nové brněnského hlavního nádraží. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – Rizika – jaká jsou rizika, která mohou ohrozit projekt přestavby brněnského uzlu v některé ze zvolených variant. Hodnotí pravděpodobnost vzniku rizika a závažnost rizika na projekt. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – Shrnutí – cílem Studie je navrhnout a popsat možné varianty řešení brněnského železničního uzlu, které splňují zadání. To znamená vyřešení kapacitních problémů současného brněnského uzlu a komplikovaného vedení tratí po Brně. Dále kapacitní problémy hlavního nádraží, které nevyhovuje jak počtem nástupišť, tak i jejich délkou. A samozřejmě i příprava na Vysokorychlostní železnici.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Posouzení odpovědí čtyř akademiků – rada města Brna oslovila čtyři akademické pracovníky, kteří se profesně zabývají dopravou. Těm byly předloženy otázky týkající se cestování a nákladů města Brna v jednotlivých variantách modernizace železničního uzlu Brno. Ti, na základě vydané Studie, vypracovali odpovědi.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Zhodnocení a moje doporučení – Jsem přesvědčen, že varianta Řeka je nejen lepší než varianta Petrov. Ale že varianta Řeka je dobrá sama o sobě. Po prostudování, trojitém přečtení veškerého textu, studiu přiložených map, plánů a tabulek. Po vycházkách na Dolní nádraží, do okolních stanic, procházení městem Brnem křížem krážem. Varianta Řeka je lepší. Nejen pro Brno, nás brňáky, ale hlavně pro každodenně dojíždějící. 
 • Studie proveditelnosti 2017 – Otázky a odpovědi – Studie proveditelnosti je velmi dlouhý dokument. Málokdo jej bude číst. Pokud máte dotaz nebo názor, můžete mi napsat. Ty nejčastější nebo ty nejzajímavější dotazy zde zveřejním.
 • Studie proveditelnosti 2017 – Ohlasy – na Studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno 2017.
  Kdo co řekl z politiků a nebo odborníků. Co píší odborné časopisy a weby.
 • Když KAM jel k nám – kancelář architekta města Brna uspořádala osm setkání s občany Brna. Aby řekla, proč se rozhodla podpořit variantu nového nádraží ve varinatě Řeka a odpovídala na dotazy. Debaty se většinou skládaly ze dvou části: prezentace stanoviska kanceláře a dotazů posluchačů, a druhé méně formální debaty „na stojáka“ u mapových podkladů.

Co předcházelo Studii proveditelnosti 2017

Historie přešlapování železničního uzlu Brno

 • Zamotané referendum 2016 – za pět měsíců (v říjnu 2016) bude referendum o poloze brněnského nádraží a jednotlivé skupiny se dohadují co vlastně otázky v referendu znamenají. Otázky navrhl Jakub Patočka a organizátoři na svém webu musejí vysvětlovat co vlastně ty otázky znamenají.
 • Nádr v centru, aneb zmatek pokračuje – Na Dni bez aut, který se konal 22.září, se nacházel jak stánek Občanské koalice Referendum 2016, tak naproti přes uzel MHD stánek „Nádr v centru“. Opravdu čtete dobře, nikoliv Občanské koalice Nádraží v centru, ale „Nádr v centru“. To mne zaujalo.
 • Stavědlo číslo 5 – od 90.let 19 století stojí na horním brněnském nádraží Stavědla. V těchto domečcích u nádraží sloužili železničáři, kteří odtud, na povel z nádraží, obsluhovali vyhýbky a tím tzv. stavěli dopravní cestu pro vlaky.
 • Erick van Egeraat: návrh nového hlavního brněnského nádraží v podzemí současného nádraží 
 • Městská rychlodráha: brněnská nadzemka – o tom, jak znovu postavit železniční trať kolem Vaňkovky.
 • Jan Klika: varinata E brněnského nádraží – nové nádraží v centru, bez tunelů pod historickým jádrem Brna a přivedení vysokorychlostní železnice od jihu. Postupná modernizace. To je základní myšlenka návrhu E modernizace železničního uzlu Brno.
 • Brněnské podzemní nádraží v kolmé poloze – další z návrhů jak řešit brněnskou dopravní svízel
 • Zdeněk Procházka: Nové nádrží pod Petrovem, ale bez bez tunelů
 • Železniční tangenta Brno – brněnský architekt Bohuslav Fuchs se nadvakrát pokusil navrhnout řešení gordického železničního uzlu Brno
 • Historie železničního uzlu Brno od roku 1829.
 • Železniční náspy a viadukty jako novodobé hradby v rozvoji města – Urbanistický stín, zanedbaná území, malé podjezdové výšky a co s tím.
 • Mají být v Brně dvě hlavní nádraží – myšlenka na rozdělení osobní železniční dopravy v Brně na dvě hlavní nádraží se pravidelně opakovala v diskuzích o poloze brněnského hlavního nádraží. Cílem bylo vyřešit kapacitní problémy současného hlavního nádraží a brněnského železničního uzlu obecně, při zachování hlavního nádraží v současné poloze. Bylo by takové řešení dvou hlavních nádraží smysluplné a prospěšné pro cestujícíc a pro Brno?
 • Brněnské nádražní referendum 2016 – Čím dál od centra, tím vyšší účast. Čím blíž k současnému železničnímu propletenci, tím účast nižší.
 • Zlatuškova analýza 2007 – radniční uskupení Brno 2006, jehož představitelem byl pan Zlatuška, požadovalo v roce 2007 zastavit práce na projektu nádraží v odsunuté podobě (Řeka) a urychleně začít pracovat na realizaci přisunuté varianty (Centrum – Petrov). 

Autor a jeho web

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com