šalina a vlak

Na počátku dějin nebylo rozdílu mezi vlakem a šalinou a po Brně jezdily osobní a hlavně nákladní vozy tažené parními lokomotivami. U stávajícího hlavního nádraží, v místě, kde dnes stojí žluté autobusy, bylo jedno z napojení. A když některý brněnský podnikatel potřeboval přivést nebo odvést zboží, jednoduše vystrčili žel. vagón na brněnskou kolejovou síť a už jel do pivovaru, cukrovaru, či do strojíren. 

Kde se napojuje šalina (tramvaj) na vlak

Asi největší provoz byl na dnešní ulici Hybešova, kde jezdily vozy z horního (hlavního) nádraží do brněnského pivovaru na Mendláku, nebo do Bauerova cukrovaru. Teprve později přibylo napojení z Dolního nádraží kolem řeky Svratky. Vzrůstající hustota osobní dopravy po městě, nástup nákladních vozů a přechod na elektrickou trakci, znamenaly postupné ukončení nákladního provozu po kolejích města Brna. K tomu se postupně přidávalo technicky odlišné provedení kolejí a tratí.  Přestože je rozměr (rozchod) kolejí brněnských šaliny a vlaku stejný, je tvar kol šalin odlišný od vlaku. Dále poloměr zatáček. Tam, kde projede v oblouku šalina, vlak by vykolejil. A samozřejmě současná hmotnost vlaků, která by brněnskou uliční síť zle potrápily.

Koleje pro Šalinu a vlak v Brně Králově Poli

V Brně jsou, pokud je mi známo, už jen dva přechody mezi kolejemi vlaku a šaliny. Na křižovatce ulic Poříčí – Křížová, a na Královopolském nádraží. Právě toto napojení si popíšeme. Dříve bylo ještě napojení na současném hlavním nádraží a to jistě v jeho severní nákladní části, tam, kde jsou dnes zbytky skladů a parkoviště žlutých autobusů u Grandu. A zřejmě i na jihu v místech, dnešního V. a VI.nástupiště, kde rovněž dříve bylo nákladní překladiště. 

Šalina na nádraží v Králově Poli
Ze smyčky šaliny v Králově Poli (ukončení linky č. 6) vede odbočka šaliny do mírného svahu nahoru na nádraží. Aby šalina mohla vyjet, vedou nahoru i troleje. Zde je jízda historické šaliny s pokusem vyjet až nahoru „na nádraží“.  
Šalina na nádraží v Králově Poli
Koleje šaliny v dláždění, nahoře na nádraží V Králově Poli.  Dokonce s výhybkou na kolej šaliny vlevo. Pamatuji si, jak tu kdysi dávno skádali z vagónů šaliny a právě tady je poprvé nasazovali na brněnské koleje. Nešlo tedy o přejezd vozidla z vlakových kolejí na koleje šaliny. A nepodařilo se mi ani zjistit, kdy naposledy tudy vozidlo přejíždělo.  
Šalina na nádraží v Králově Poli

Pohled na počátek kolejí šaliny (vpravo) z vlakového nástupiště. Snímek je z října 2018 a jedná se o jízdu s veterány.

Šalina na nádraží v Králově Poli

Pokračování kolejí šaliny, zde již bez drátu na hlavou a bez uličního dláždění. Za chvíli bude přechodový bod.

Přechodový bod šalina - vlak

Tak tady už vidíme ukončení kolejí od šaliny a o dva tři metry i přechodový bod šalina – vlak.

Přechodový bod šalina - vlak
Detail přechodu kolejnice šaliny na kolejnici vlakovou. Nádraží Královo Pole v Brně 
Přechodový bod šalina - vlak
U přechodového bodu jsem objevil i tento přepínač. Možná signalizace průjezdu kolejového vozidla nebo zapnutí signalizace.
Přechodový bod šalina - vlak
Koleje šaliny už skončily před pár metry,pokračují ty vlakové. Ale podle izolovaného spoje, a návěstidla, až právě tady začíná železnice.
Přechodový bod šalina - vlak

Dalším zachovalým přechodovým místem mezi šalinou a vlakem je křižovatka ulic Poříčí a Křížová. Zde odbočují koleje od šaliny a napojují se na koleje vlečky vedoucího z Dolního nádraží na Výstaviště. V moderní době sloužilo toto napojení na navážení šalin na výstaviště jako exponáty (musely být taženy), nebo pro jízdu historickou parní šalinou.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com