Česká politika. „Vidět jasně a nic si nenalhávat, zodpovědně počítat i s nejhoršími variantami vývoje jako reálně možnými a být na ně předem účinně připraven“ Niccoló Machiavelli (1469 – 1527)

2017

Většinový volební systém se třemi hlasy

Čas od čase se znovu a znovu otevírá debata (nebo monolog) na téma úpravy českého volebního systému. Pojďme se podívat do zahraničí. Na Nové Guineji mají většinový volební systém, ale každý volič má tři hlasy klesající hodnoty. Z výsledkové listiny sestavené podle  prvních hlasů je vyloučen nejslabší. Druhé a třetí hlasy z jeho lístků jsou započítány ostatním. Tento proces se opakuje, dokud někdo nezíská nadpoloviční většinu. Na Nové Guineji tak na 111 volebních jedno-mandátových okrsků kandidovala naposledy 3.332 kandidátů. 
Díky tomuto většinovému volebnímu systém jsou upřednostňování silné osobnosti před stranickými kandidátkami. Podstatné ale je, že takový volební systém zabraňuje extrémistům, aby se chopili moci a systém vede k výběru umírněných politiků bez prudkých změn. Což je, myslím, dobře. 

 

Snížení daně z piva

2.února 2017

Carani

Čurání u zdi Starobrna

Sněmovna tento týden podpořila návrh ODS na snížení daně z piva. Levicová ODS svým návrhem chce kompenzovat hospodám náklady za EET.
Daně jsou i pro výchovu obyvatelstva. Na služby a výrobky, které jsou pro společnost škodlivé, uvalíme vyšší daně (chlast, cukr), zatímco na výrobky, které jsou většinou považovány za prospěšné, snížíme daň, abychom podpořili jejich spotřebu – knihy a noviny.
Asi jsme málo první ve světě v chlastání piva na hlavu. Asi máme malé pivní pupky. Příště by ODS mohla navrhnout sníženou daň na tatarku a smažák s hranolkama.

 

„Vidět jasně a nic si nenalhávat, zodpovědně počítat i s nejhoršími variantami vývoje jako reálně možnými a být na ně předem účinně připraven“ Niccoló Machiavelli (1469 – 1527)

Populisty nelze porazit, protože jejich přirození spojenci, zejména lidský strach a hloupost, jsou příliš silní. Lze jim však vzít vítr z plachet tím, že po Michiavelliho vzoru chladně a bez emocí „zvážíme“ a pak jim odebereme živnou půdu pod nohama odstraněním podmínek, za nichž by mohli prospívat.

Radim Seltenreich, přednášející dějiny práva na PF UK a Metropolitní univerzitě Praha, LN, 17.prosince 2016

Platí si Čína české politiky?

Delnici

Dělníci politiky

Uvidíme, zdali se v budoucnu prokáže, že ČSSD za Sobotky a prezident Zeman, byly financovány Čínskou stranou. Jak to naznačil komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček poté, co čtyři nejvyšší čeští ústavní představitelé podepsali velmi pročínské vyjádření. Premiér Sobotka a předseda ČSSD po prohraných krajských volbách chtěl oslovit mladé levicové voliče z měst. Nemohl začít hůře.
A jak to vypadá se slibovanými čínskými investicemi? Ministr Mládek ČSSD řekl: „slibované čínské investice zůstávají zatím spíše na papíře, a navíc jsou zatím vyhraněné akvizicím, nikoliv investicím, a to v oborech, které pro naši ekonomiku nejsou nijak zvlášť přitažlivé“ Jinými slovy, Číňané u nás neplní, co slíbili, a pokud už kupují, tak zatím jen hotové podniky, které jen udržují a nerozvíjejí. Čínská firma CEFC koupila fotbalový klub Slávie, v cestovce Travel Service, Pivovar Lobkowicz, vydavatelství Médea a podíl ve firmě Ždas. Slibovaný Energetický holding se nekoná, ani vstup do Tatry Kopřivnice není, kterou prezident Zeman již slavnostně oznamoval. Není ani investice do banky GE Money Bank, dnes Moneta.
Jak řekl ministr Mládek „k získání nových trhů by velmi napomohlo uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou Unii a Kanadou CETA či obdobné smlouvy TTIP s USA.“

2016

Slabá účast v českých primárkách

Trochu ve stínu severo-amerických prezidentských voleb je, že i v českém prostředí se strany pokoušejí o primárky. Jednou, a možná že i jedinou politickou stranou, která je opravdu zavedla je ČSSD. Své primárky naposledy použila pro výběr, resp. schvalování kandidátů na krajské kandidátky. A na rozdíl od USA, kde se „vnitrostranického“ hlasování  může zúčastnit každý občan, který se zaregistruje, byť se stranou do té doby neměl nic do činění, jsou primárky v ČSSD určeny jen pro straníky s nějakou historii. Což je opatření proti místnímu handlování s hlasy u strany s relativně malou členskou základnou.
Přesto, v Moravskoslezském kraji nedosáhla účast ve vnitrostranickém korespondenčním hlasování ani 30% účasti
straníku, takže se na kandidátce nic neměnilo. Ve Zlínském kraji hlasovalo už 55 % straníků, ale pro navrženou lídryni se vyslovilo jen 42 %. A v Libereckém kraji přes všechna opatření se při hlasování podvádělo. Primárky ČSSD tak doprovázela nízká volební účast straníků. Co bude ČSSD dělat s primárkami za rok při volbách do parlamentu se ještě neví.
„Lidé vstupují do politických stran, aby se účastnili politického života a ovlivňovali veřejné dění. Pokud se (vnitrostranického hlasování) neúčastní téměř polovina straníků, pak to svědčí o jejich pasivnímu přístupu k politice“ píše Pavel Šaradín, politolog, Univerzita Palackého.
A to je smutné, dodávám.

Prvních 12 roků v Evropská Unie

30.dubna 2016

Evropska-unie

Prvních 12 roků v Evropské Unii

Už je tomu 12 roků co jsme se my, občané České republiky členy Evropské rodiny. Došlo tomu po referendu.
Ale, že to uběhlo? Ač jsem, přiznám se, hlasoval v referendu proti vstupu do EU, jsem dnes rád, že můj názor byl v menšině a že jsme členy EU.

A co vidím ze největší přínos?
Paradoxně ani ne ohromné investice do infrastruktury, školství či životního prostředí, ale tlak na českou legislativu v oblasti boje proti korupci.

A co bych popřál EU do dalšího roku?
Abychom dotlačili USA k podpisu dohody o volném obchodě TTIP. Ale obávám se, že po skandálech s evropskými potravinami a hlavně po podvádění s emisemi u aut je hodně nalomena důvěra americké veřejnosti ke kvalitě evropských potravin a našich výrobků obecně. Pokud nedotlačíme USA k podpisu za prezidenta Obama, obávám se, že dohoda spadne pod stůl. Protekcionistický levicový americký prezident Donald Trump ji odmítá a B.Obama o ní radši nemluví vůbec.

Zákon o urážkách

26.dubna 2016
Ministr Pelikán připravuje úpravu zákona o urážkách (40/2009 Sb, paragraf 355), kde by nově mělo být trestána urážka sexuality, urážka někoho, kdo je menší menší nebo chudší než jiný. To jsem zvědav, jak s takovým, dle mne zbytečným, zákonem naloží naše české soudy, které nejsou ani dnes schopni od-soudit vyložené křivosti, urážky a vyhrůžky dle stávajícího práva. Jako kdyby ministr Pelikán neměl na starosti důležitější věci jako jsou pomalé soudy, reforma státních zastupitelství, …

2014

Co se podařilo či nepodařilo za 25 let?

17.listopadu 2014
Na skutečné kritické a odborné zhodnocení roku 89 se budeme muset ještě tak 25 roků počkat. Ale tak zatím jen pár mých poznámek.

Před časem proběhla zpráva, že v roce 1989 si jen 3 % lidí přáli kapitalismus. S tím souhlasím. V listopadu 89 byla jasná jedna věc, že takto již ne, ale jakým směrem se dál vydat nebylo jasné. Obecně lid neměl informace. Staré hodnoty a pravdy padly a nové se překotně utvářely. Chyběly informace, nebyl internet. Lidé neznali jazyky. Nebyly výměnné pobyty studentů. Přestože do zahraničí se již cestovat mohlo, díky jazykové a sociální bariéře (slabý kurz koruny) na skutečné poznání politické a ekonomické podstaty fungujících demokracií to nestačilo. A nebyl čas. Bylo třeba jednat rychle, než se utvoří zájmové skupiny, které by prosazovali svoji cestu vývoje.

Bylo tehdy bezesporu hlavní zásluhou pana Klause, že jako první jasně řekl, že chceme kapitalismus a liberální demokracii bez přívlastků. Žádnou třetí cestu, která by „kloubila“ výhody socialismu a kapitalismu. Chceme-li životní úroveň jako v Německu či v Rakousku, které nám bylo v naši romantizující představě mnohem bližší, musíme vybudovat stejný ekonomicko-politický systém. A ač se nám to z dnešního pohledu může jevit jako samozřejmost, v žádném případě ta tak samozřejmé nebylo. Jen díky reformním pokusům z roku 1986 a jejich nezdaru, nevznikla širší společenská poprávka po nějaké třetí cestě. Mužové roku 68 se do politiky po roce 89 vůbec nedostali. Alexandr Dubček dostal sice významnou, ale jinak vlastně jen čestnou funkci, předsedy Federálního shromáždění a tím to skončilo.Třeba v Bulharsku či v Rumunsku šli tou třetí cestou, aby po letech klopotání a nezdarů poznali, že tudy cesta skutečně nevede.

„Privatizace do zahraničí rukou, nepředstavitelné! Výprodej českého rodinného stříbra do zahraničních (rozuměj Německých) rukou?“ Z politických důvodů tedy vznikla (i) zvýhodněná privatizace do českých rukou, která se ukázala jako fatální chyba (Poldi Kladno a Stehlíci), manažeři z Tatrovky, Zetor, Královopolská v Brně a další firmy. Všude nezdar a tunel. Dokonce, z politických důvodů, nebyla ani třeba pražská Avie prodána nejlepší nabídce (Němcům), ale Francouzskému vlastníkovi. Otázka je, jestli by bylo politicky průchodné, prodej většího majetku do „německých“ rukou. Vzpomínám, jakou bouři to vyvolalo, když mnohé deníky (Rovnost) byly prodány německým vlastníkům.“Dostáváme se do německého vlivu.“ Když se letos jiné deníky vrátily do českých rukou (Babiš), nevzbudilo to žádnou odezvu.

Největším činem pana Kluase byl, podle mne, rozvod Československa. Ač jsem s ním na začátku nesouhlasil, s odstupem let vidím, že to byla jediné správné řešení. Touha Slovenska po samostatnosti by nevyřešila ani nějaká forma konfederace švýcarského typu. A řešením by nebylo ani referendum. V něm by se zřejmě většina lidí vyslovila pro zachování společného státu. Byť za cenu nefunkčního parlamentu a vlády. Tedy řešení – neřešení. Po rozpadu federalizace zanikla i Moravská otázka volající po nějaké formy zemského uspořádání.
Vstup do Evropské Unie nepovažuji za až tak významný. Vstupovali jsme v době, kdy se EU již pomalu, ale jistě měnila v byrokratickou organizaci neschopnou velkých činů. Mnohem důležitější vidím vstup ČR do NATO, byť pro mne zklamáním je slabá a nevybavená česká armáda. Nákup 12 nadzvukových letadel je vskutku málo. Byť
se již vede diskuze nad nákupem dalších 10 stíhaček.

A co považuji za největší chybu vývoje po roce 89? Že se nedařilo rozjet žádnou skutečně velkou stavbu: za 25 roků nebyla postavena dálnice do Ostravy přes Pardubice, do Jižních Čech, nevznikla žádná nová železnice, nestaví se nová atomová elektrárna. Peníze se rozmělňují v opravách, byť i ty jsou potřeba. Alespoň, že se podařilo prosadit dokončení jaderné elektrárny v Temelíně, proti kterému byl silný (mediální?) tlak. A pak za chybu považuji dotace na všechno možné, které křivý trh a morálku lidí: od příspěvků na bydlení až po solární dotace (příští rok 45 mld Kč).

A kde vidím největší současný problém české společnosti? Nefunkční justici. Vymahatelnost práva je velmi slabá, mnoho let se vlekoucí soudní spory, a i ty nejbanálnější soudní spory trvají roky. Například sražení chodkyně na pražském přechodu se vleče již třetím rokem. Přehazování rozhodnutí, kdy jednotlivé stupně soudů
vydávají, na základě stejného důkazního materiálu, naprosto protichůdná rozhodnutí. Nepředvidatelnost práva.

2011

Pohřeb Václava Havla

21.prosince 2011
Pohřeb Václava Havla navazuje na 1.Prvo-republikovou tradici velkých státních pohřbů, které známé z černobílých filmových záběrů. Myslím si, že na několik následujících desítek let je to naposledy co něco takového můžeme u nás vidět. Co se velká část národa (který sám sebe takto spolu-utváří a identifikuje) sjednotí v názoru na jednu velkou osobnost českých dějin. PS: jsem zvědav na výsledky maloobchodního prodeje – myslím si, že zármutek a státní smutek způsobí obrovský propad v před-vánočních tržbách. A spousta jinak „nezbytných“ vánočních nákupů se neskuteční ani teď ani po svátcích ve výprodejích.
Toto bude téma na mnohé diplomky a disertačky pro ekonomy a sociology.

Jsem proti přímé volbě prezidenta

14.prosince 2011
A proč? Protože náš ústavní systém je postaven na silné (dolní komoře) parlamentu, která schvaluje vládu, rozpočet, přijímá zákony. Může dokonce vetovat rozhodnutí prezidenta či senátu. Tedy silný parlament, slabý prezident. Který je spíše třešničkou na ústavním dortíku. Pokud by měl nový prezident vzejít z přímé volby lidem, měl by být prezidentem silným, s rozsáhlými pravomocemi. Ale toto dnes chybí a obávám se, že se poslancům do omezování svých pravomocí nebude chtít. Lidem zvolený prezident by měl být alespoň vybírat a jmenovat členy Ústaváku, vybírat a jmenovat profesory VŠ, vybírat členy NKÚ, ČOI-ky, Rady pro rozhlasové a TV vysílání (nejen formálně schvalovat lidi již předvybrané vládou či poslanci). Veto prezidenta by nemohl parlament přehlasovat … jinak je kampaň a všeobecné hlasování zbytečné.

2010

SC&C se mýlilo

29.května 2010
Je to tam ! A k tomu bonus v podobě odchodu Jirky P., Cyrila S., Ondřeje L. a (snad definitivně) i Miloše Z. Současně i tyto volby (bohužel opět) projely všechny (i ty placené) agentury na zjišťování veřejného mínění. Ani jedna z nich tohle nepředvídala! Kde je ten min 10 % naskok CSSD, slabých 7% TOP O9 a V(K)Veček ? Špatně, špatně a zase špatně ! Jestli SC&C dělá takto i výzkum chování spotřebitelů pro firmy…fuj

CVVM se mýlilo

1.červen 2010
Vymlouvat se, vymlouvat se, hlavně nepřiznat, že se ag. pro výzkum veřejného mínění zcela mýlily. Hlavně, že je to možné na někoho (něco) svézt: … poslední zveřejněné předvolební průzkumy dávaly ČSSD kolem 30 %, TOP 09 se pohybovala pod hranicí 10 %. „Naše poslední šetření se ale od výsledků tolik neliší,“ brání svá zjištění Daniel Kunštát ze společnosti CVVM …
Jako (firma) zákazník bych se asi ptal, jakou mají jejich šetření vůbec cenu.

Jaké si dát povolání na kandidátní listinu

6.června 2010

Martan

Marťan v představách 70.let

Týden po volbách do dolní komory PS ČR a je zábavné si číst, co uváděli jednotlivý kandidáti jako své zaměstnání či živnost a zamyslet se, co tyto, občas prapodivná, označení vlastně znamenají. Mezi módní bych zařadil bankovní specialista, konfigurační inženýr nebo analytik – programátor či astronom – environmentalista.

Dále tu máme zástupce tradičních řemesel: učitelka ve výslužbě, včelař – zahradník, vinař, slévárenský dělník, pastorační asistent, stolař, truhlář či kameník. Tato skupina mě těší, hned je jasné, co dělají. Další skupinou jsou nicneříkající však povolání: zaměstnanec soukromé firmy, podnikatel, živnostník, občanská aktivistka, ekolog. Na prestiži na kandidátce přidá znalec, analytik fondů EU či analytik trhu práce, emeritní ředitel DM. Jedna strana měla na své kandidátce politický pracovník a nezaměstnaná. A samozřejmě jsou tu doktoři, např. urolog či primář centrálních operačních sálů. Co si kdo uvede, to tam má, nikdo (myšleno stát, státní správa) to nekontroluje.

Proč mladí nevolí levici

12.červen 2010

Zed

Brněnská zeď

Jefim Finštejn v EURO mě opět potěšil svým neotřelým komentářem, tentokrát o klišé o mladých co volí levičátství. Jak tvrdí vykládači ušmudlaných klišé dávno vyvrácené praxe o mladých voličích: …mladí Češi (co volili napravo od politického středu) jsou prý politicky nevyzrálí a dostávají se do rozporu s evropským trendem a tak svými postoji ohrožují osvědčený evropský model sociálního státu. Ale, jak komentuje Jefim Fištejn:

„Jen hromadný odklon mládeže od klasického levičáctví ale vysvětluje, proč lze dnes státy v Evropské unii vedené sociálně-demokratickými státy spočítat na prstech jedné ruky – Španělsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Kypr. Zapomněl jsem na někoho? Hádejte, ve kterých zemích EU je nejvyšší nezaměstnanost a státní zadluženost? Uhodli jste. Právě v těch jmenovaných…“

Cibulka opět nezklamal

2.října 2010
Dnes jsem obdržel v modré obálce volební lístky. Po jejím rozdělání jsem zjistil, že Cibulka a spol opět mají bezkonkurenčně nejdelší název politické strany, který obsahuje i celý volební program.
Škoda jen, že už nebyl schopen sehnat lidi na svoji kandidátku a tak jsou tam jen 4 (čtyři), zatímco plná kandidátka jich má 55 osob.
Pokud nemáte zaplněnou celou kandidátní listinu, při sčítání hlasů jste výrazně znevýhodněni. Protože zjednodušeně řečeno, máte-li například 55 členné zastupitelstvu a vy máte zaplněnou kandidátní listinu právě 55 kandidáty, obdrží první z kandidátky za každý hlas 55 „bodů“. Druhá na kandidátce, už jenom 54 „bodů“ a tak dále a dále. Pokud však nemáte kandidátní listinu zcela zaplněnou, první na kandidátce obdrží jen tolik „bodů“, kolik dalších kandidátů je plus jeden. Za sebe. A tak jeden vložený lístek pro zcela zaplněnou kandidátku má větší váhu než hlas pro plně neobsazenou kandidátku.  

Prezident Klaus podepsal

3.listopadu 2009
Teda jo, člověk se vrátí ze spinnigu a nestačí se divit.
Pan profesor Klaus to fakt podepsal.
Švédové mohou jásat, hlavní bod jejich předsednictví byl splněn a náš prezident na sebe strhl pozornost celé EU. 

20 roků svobodného Česka

17.listopadu 2009
20 roků od revoluce a začátku demokracie, svobody a fungování trhu.
Mimochodem je to stejných dlouhých (krátkých) 20 roků, které byly dány i 1.Československé republice od října 1918 do 1938. Té republice, kterou tak obdivujeme co dokázala ve všech oblastech.
Bude se za 50 let stejně vzpomínat i na prvních 20 let nynějšího svobodného státu?
Nebo je rozkvět 1.ČSR jen pokračováním dřívějšího rozmachu Rakouska-Uherska přerušeného jen Velkou válkou?

Re Jirka: Já, sám za sebe, doufám, že bude svobodný vývoj pokračovat, navzdory sílícímu vlivu komunistů a postkomunistů, navzdory krátké paměti mnohých z nás. Náš národ má stále v sobě cosi z lokajského, co nás nutí stále si stěžovat, ale ve skutečnosti jen málo z nás je ochotno začít pracovat na sobě a využít neomezené možnosti řídit vlastní život.

Re Antonín: Je vidět, že svoboda přeje podnikání a tvořivosti. Jenom je dnes na spoustu věcí asi více úhlů pohledu, než za první republiky, což přeje různým podvodníkům a demagogům. Perspektiva je ale snad dobrá…

Nechci předčasné volby

13.září 2009
Chci volby až v červnu 2010 Proč?

a) listopadový termín je nejhorší možnost, neboť se musí schválit (pokud možno kvalitní) státní rozpočet na rok 2010 a to těsně po volbách si to nedovedu představit. Jak dlouho se bude sestavovat nová vláda? Posledně to bylo pět měsíců, tedy pět měsíců politického provizoria

b) Není vůbec jisté, zda stavní soud i tento termín voleb nesmete ze stolu. Řádné volby v červnu jsou proto nejlepší a nejčistší ústavní variantou.

Reakce: Taky bych byl pro volby až v příštím roce, avšak domnívám se, že ÚS se nyní zalekne své odvahy a ten nový návrh sněmovně už nezamítne.

Já: Prakticky vzato, volby v tomto roce by (možná) prospěli jen ČSSD – Paroubek bude mít dítě, strana již utratila spoustu peněz za marketing a v průzkumech boduje. Na listopad již nejsou volné reklamní plochy (-) a ty co jsou jsou dražší (-). Kdyby se Sněmovna teď nezrušila, tak Fišerova vláda sestaví nepopulární rozpočet (+) a strany nakoupí reklamní plochu na květen a červen, kdy je lacinější (+). Možná se tedy dočkáme ještě překvapení.

Re: Ale Paroubek je na ty volby tak natěšený, že až do května určitě nevydrží… líbilo by se mi to, ale realisticky velkou šanci tomu nedávám.

Dodatek 15.září 2009

Tak jsem měl pravdu. Předevčírem jsem na tomto místě svůj příspěvek: „Chci volby až v červnu 2010“ zakončil souslovím „možná se tedy dočkáme ještě překvapení“. A je to tu.

Pravda, že to provede Paroubek a spol. mně fakt překvapil. Uvidíme, čeho se ještě dočkáme. Zejména s ohledem na státní rozpočet pro příští rok. Držím Fisherovy palce.

PS: Jo a abych nezapomněl, včera byla zveřejněna závěrečná zpráva NERVu.

Ústava není trhací kalendář

10.září 2009
Ústava není trhací kalendář a základem jsou nezpochybnitelné volby do parlamentu. Nakonec ta „úřednická“ Fisherova vláda možná vydrží až do termínu řádných parlamentních voleb. To by bylo fakt k smíchu :-) Mimochodem pojem „úřednická vláda“ ústava ani zákony ČR neznají a je to jen slengový výraz. Prostě je to vláda jako každá jiná.

Thumbs up pro Ústavní soud

1.září 2009
Tak to je fakt hustý, Ústavní soud možná smete celé podzimní volby. Na druhou stranu buďme rádi, že US rozhoduje na podnět p. Melčáka již teď a ne až po volbách. Jen si představte, kdyby takový podnět na neplatnost konání voleb k US byl dán až po volbách.

Kdokoliv by pak po volbách mohl zrušit volby, které by pro něj nedopadli dobře. Ale třebas zítra US rozhodne, že vše je OK a jedeme dál …