Není izolované části světa. Příroda v Brně, lesy okolo Brna, prostředí na Jižní Moravě, životní prostředí v nejširším slova smyslu. Okolní svět. Brno, příroda a životní prostředí. Stromy a kulturní památky v krajině.

2018

Pozor na požáry

20.října 2018
S přibývajícím suchem a nedostatkem vody v přírodě se zvyšuje riziko požárů. Zatímco celorepublikový průměr je kolem 16 % ploch ohrožených požáry, u nás na Jižní Moravě spadá do kategorie Výstražného pásma již 28 procent plochy regionu. Ani další vývoj nebude veselý, náchylnost vegetace k požárům i nadále poroste.

2017

Aby se nám v Brně lépe dýchalo

10.červen 2017

Dornych

Dornych u starého Prioru – hnusná a dopravně komplikovaná

MM Brna vypracoval Akční plán zlepšování kvality ovzduší. V toto PDF-ku najdete několik cílů jak zlepšit životní prostředí v Brně, zejména jak se vypořádat s prachem a mikroprachem, který nás otravuje a to jak obrazně, tak doslova. 
Vybírám: „Dosavadní systém splachování nečistot z komunikací je neúčinný, protože se prach pouze zvlhčí a odplavena je jen malá část nečistot. Jako efektivnější se nabízí čistící vozy vybavené soustavou kartáčů s odsáváním prachu a současně se zkrápěním kartáčů. Nejefektivnější je pak kombinace s následným oplachem. V roce 2017 bude tlakové splachování vozovek, doplněno strojním čištěním zametacími vozy…“  Nelze než souhlasit,

A pak třeba v části „Zeleň kolem silnic: … urychlení převodu pozemků  v uličních stromořadích ve vlastnictví ČR na město, neboť následně umožní dosazení chybějících stromů a dalších vegetačních prvků a jejich udržování ve vitálním stavu … Kde to prostorové možnosti dovolí, je třeba vracet do ulic vzrostlé stromy.“

Další body se týkají podpory parkování na okraji města, omezení dopravy v době ještě většího zhoršení ovzduší v Brně atd.

Z hradu Pernštejn může být hotel

22.února 2017

Pernštejn

Pernštejn na pohlednici

Levicová část Senátu, za podpory prezidenta Zemana, připravila úpravu zákona, kdy má dojít k převedení práv za ochranu přírody z odborníků na obce. Tato snaha o převod zodpovědnosti za Chráněné krajinné oblasti na obce je typickým socialistickým přerozdělováním. Všichni lidé ponesou náklady v podobě devastace přírody, zatímco úzká skupinka místních se již těší, aby mohla vykácet les, postavit penziony a lyžařské vleky. Hlavními zastánci této devastaci přírody jsou dnes oba levicoví spřízněnci: důchodce Klaus a prezident Zeman.
Pokud projde senátní verze, kdy správa přírody přejde na obce, nechť se stejně postupuje i u kulturních památek. A protože hrad Pernštejn je na území obce Nedvědice, může pak zastupitelstvo obce rozhodnout, že ten hrad přeměníme třeba na hotel. Chceme to? Přejeme si to? 

Na obce a ochranu přírody v CHKO se můžeme nahlížet i jako na tzv. Vězňovo dilema. Například Šumava se rozkládá na pozemcích asi dvaceti obcí. Nejlepší dlouhodobou strategii je spolupráce, kdy ochrana přírody bude přinášet obcích dlouhodobý zisk z turismu, byť za cenu jistých omezení v hospodaření obcí.  Z pohledu samotné obce je však nejlepší strategii svazek obcí zradit a zahájit co nejrychlejší kácení lesa, stavění hotelů a lyžařských vleků. První obec, která tak učiní, bude mít největší ekonomický přínos. Ostatní obce se buď rychle přidají, aby z nabízeného koláče také něco měly, nebo spláčou nad výsledkem. Nejenže žádné nové hotely mít nebudou, ale nebudou k nim jezdit ani turisté jako dříve. Co by tam také hledali? Hustou zástavbu a zdevastovanou přírodu v okolí?
V dlouhém čase bude nenávratně zdevastovaná příroda, žádní turisté, utracené peníze, prázdné hotely a odlesněné svahy. Ale dlouhodobá ochrana přírody, dlouhodobý udržitelný (ekonomický) rozvoj není to, co by levicoví politici měli ve svém programu.

Donald Trump je nebezpečný

Ani ne tak kvůli nastávající válce s Čínou, to lidstvo třeba i přežije, ale protože chce, jako správný levicový politik, dát přednost okamžité „záchraně“ pár pracovních míst za cenu devastace přírody před její dlouhodobou ochranou. Trump opakovaně řekl, že chce odstoupit od dohody z Paříže, která zavazuje státy snížit znečišťování naši planety.
Pokud odstoupí USA, přidají se další velcí znečišťovatelé: Indie, Rusko a Čína. A 25 roků vyjednávání je vniveč.
Ke zrušení ochrany naši Země před znečišťováním se už i v Česku přihlásil první zástupce levice, místopředseda senátu Jaroslav Kubera z ODS. Když dohodu z Paříže o snižování znečištění označil za „podvod tisíciletí.“
Jen více tun oxidu uhličitého, ještě rychlejší oteplování planety Země, větší sucha a postupující pouště, ještě větší proud uprchlíků z Afriky a Arabského světa.

2016

Sibiř se otepluje, sobi umírají

Prosinec 2016

Za posledních 20 let klesl počet sobů na Sibiři na polovinu. Z jednoho miliónů na současných asi 400 tisíc kusů. A ti co dnes žijí jsou hubenější a menší, než jejich předci. Teplejší klima těmto zvířatům nesvědčí. V létě jsou sobi konkurenčními zvířaty vytlačováni mnohem více na sever-východ poloostrova Tajmyr. Dlouhou cestu mnoho mláďat nepřežije.
Sobům svědčí spíše krajina pokryta sněhem, než volná bahnitá půda, zvláště je-li namrzlá. Sobům to klouže a stěžuje pohyb. Podobný úbytek počtu sobů a jejich hmotností je i na sobích stádech na Spitzbergu.
Navíc díky oteplování roztála „věčně“ zmrzlá půda a obnažila mrtvé kusy sobů, které uhynuly na Antrax.

Přes 3 miliony mrtvých ročně

srpen 2016
Patogenní látky ve vodě, znečištěné povrchové vody, způsobují ročně smrt asi 3,4 milionům lidí. Přitom míra znečištění vod na naši planetě se stále zvětšuje: zejména v Africe, Latinské Americe a v Asii. Přímo ohroženo
smrtí je kolem 340 mil lidí, kteří musejí pít závadnou vadu.
Zdroj: srpen 2016, Zpráva Programu OSN pro životní prostředí UNEP.

Závěrem

Brno je součásti života na naši planetě. Co činíme v Brně ovlivňuje náš svět, co činí lidé na naši planetě, ovlivňuje to naše Brno. Brno, příroda a životní prostředí.