Zed

Dlouhá žlutá brněnská zeď oddělující Brno a brňáky od zbytku světa