koleM Brna

… jako hlavní problémy silnic se jeví jejich malá kapacita, zvláště kapacita křižovatek. Technický stav silnic, kolize všech druhů dopravy a také nevhodné vedení hlavních silničních tahů přes obytné zóny…. (Brno, rok 1979)

Etapa z Vinohrad k dálnici na Bratislavu

Velký městský okruh Brno, územní plán 2019

Velký městský okruh Brno, připravovaný územní plán, 2019. Zdroj: Územní plán města Brna, PDF-ko zde.

Plánovaný Brněnský komunkační systém

Plánovaný Brněnský komunkační systém. Zdroj: Územní plán města Brna dostupný v PDF-ku zde.

Pondělí 25.listopadu 2019
Nový 6,9 kilometrový východní úsek Velkého městského okruhu získal EIA a ŘSD může pokračovat s přípravou dokumentace k územnímu rozhodnutí. Jedná se o úsek z Vinohrad přes křížení s ostravskou radiálou k výpadovce na Bratislavu (vyznačeno zeleně). Ulehčit by měl zejména ulicím Olomoucká a Zvonařka.

Cena z 11.2019: 19,45 miliardy korun bez DPH.
Zahájení stavby: v roce 2023.
Zahájení stavby podle dokumentace EIA: v roce 2025.

Součásti stavby je tunel Vinohrady (zeleně čárkovaně) o délce 1.523 m. Z toho 1.123 m bude raženo a 400 m hloubeno shora. Většina raženého tunelu bude v hloubce 60 metrů pod povrchem. A dále čtyři mimo-úrovňové křižovatky:

 • Líšeňská,
 • Bělohorská,
 • Ostravská radiála a
 • Bratislavská

Etapa: Žabovřeská

 • Zahájení 1.etapy (silnice): přelom 6/7.2018 – odsunuto kvůli panu Dvořákovi z Tetčic
 • Skutečné zahájení: podzim 2018
 • Zahájeni 2.etapy: přelom 2/3.2020
 • Cena 1.etapy: 415 mil Kč
 • Cena 2.etapy: 2 mld Kč
 • Dokončení 1.etapy: za 20 měsíců, přelom 2/3.2020
 • Dokončení 2.etapy: tunel pro šalinu, 2021/2022
 • Cíl: Přeložení trasy šaliny do tunelu pod Wilsonovým lesem, a rozšíření silnice VMOkruhu

Josef Dvořák neuspěl, stavba pokračuje

Plán hlavních silnic na území Brna z roku 1979

Plán hlavních silnic na území Brna z roku 1979.  

Více o plánech a vývoji silnic, aut a veřejné dopravy v Brně najdete v příspěvku Vývoj dopravy  v letech 1980 až 2000.

31.května 2019
Ministerstvo dopravy zamítlo odvolání spolku pana Dvořáka (spolek Voda z Tetčic) proti pokračování stavby Velkého městského okruhu dole v Žabovřeské ulici.

7.2018 
Pan Josef Dořák z Tetčic (sám sobě Voda z Tetčic) napadl jedno ze čtyř stavebních řízení. Zahájení stavby se tedy posouvá o několik měsíců.

Můj komentář: Josef Dvořák z Tetčic je dlouhodobě známá osoba. Již několik let blokuje modernizaci žel. tratě ze Střelic do Brna. Co jsem se doslechl, ale nemám ověřeno, tak mu prej kdysi dávno vyhodili manželku od dráhy a proto se všem mstí. Zdá se, že s přibývajícím věkem, si pan Dvořák rozšířil okruh svého zájmu i na Brno. Jeho metodou je opakované podávání stejné námitky. Jen mírně přeformuluje slova a šup s ní znovu.

Bohužel čeští soudci nadmíru dbají nad formální stránkou svého konání, než-li nad (rychlým) výkonem spravedlnosti. A takové opakované podávání (stejných) námitek hned nezarazí.

Ddatek z 2.října 2018
Pan Dvořák z Tetčic neuspěl a stavba může začít.

Svatá Barbora zůstává

Kaple sv. Anotnína Paduánského v Brně

Kaple sv. Anotnína Paduánského v Brně

Tunel pro šalinu v Žabovřeské ulici bude chránit sv. Barbora, patronka důlních děl, horníků a nepředvídatelných událostí.
Doposud je kaple zasvěcena světci Anotnínu Paduánskému
. Nově, po opravě bude kaple zasvěcena (i) svaté Barboře.
Biskupství brněnské také uvedlo, že se v kapli po její obnově budou konat příležitostné bohoslužby např. za řidiče nebo oběti dopravních nehod. 

Kaple je novogotický, z pálených cihel. Kaple bude spolu s tunelem otevřena v roce 2022.

Jaro 2019: začínáme

Stavba Velkého městského okruhu v Brně

Na jaře 2019 začali první stavební práce kolem ulice Bráfová, dole pod Wilsonovým lesem.

Stavba Velkého městského okruhu v Brně

Stavba Velkého městského okruhu v Brně: provozorní přechod přes šalinu a stávající silnici. V pozadí zastávka šaliny Bráfová.

Stavba Velkého městského okruhu v Brně

Část stromů již v dubnu 2019 msela ustoupit stavbě Velkého městského okruhu dole v Žabinách

Stavba Velkého městského okruhu v Brně

Ulice Bráfová v dubnu 2019. za pár měsíců se změní k nepoznání.

Ulice Bráfová

Základní kámen VMO Brno

Základní kámen pokračování Velkého městského okruhu Brno je u ulice Bráfová. Položen či spíše vztyčen byl v říjnu 2018, před komunálními volbami.

Garáže na ulici Bráfová

Základní kámen pokračování a vpravo garáže na ulici Bráfová. Kéž by ty škaredé, a podle porostu, nepoužívané garáže zmizely.

Zastávka šaliny Bráfova

Zastávka šaliny Bráfova v říjnu 2018. Na lavičce pod přístřeškem sedí místní bezdomovec. Přežil zimu 2018/2019? Dožije se dokončení další etapy Velkého městského okruhu a nových pod-mostů?

Trasa šaliny z Pisárek

Pohled ze zastávky Bráfova na původní trasu šaliny od Pisárek, říjen 2018

Kamenolom 

Žabovřeská ulice, kamenolom

Pokud jste ještě v říjnu 2018 pokračovali ulici Bráfova směrem do Pisárek, otevřela se vám tato plocha bývalého kamenolomu u ulice Žabovřeská

Žabovřeská ulice, kamenolom

Ve skále jsou vydlabané sklepy od dávno zaniklých domů. Dne soblíbené místo brněnských bezdomovců

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com