Kulkova ulice

O obchvat Maloměřic a Obřan se mluví taky již dlouho, ale dosud se obyvatelé dotčených obcí ani nedohodli kudy by měl obchvat vést. A nové domy se staví a staví, a tím se uzavírají další a další možná místa průchodu silnice městem.

Obchvat Maloměřice Obřany

Jedna z variant například chce překonat řeku Svitavu poblíž současného železničního viaduktu nad konečnou čtyři. A pak vybourat ulici Fryčajova v Obřanech a tudy vést silnici. 
Nebo vést auta přes Panskou Líchu nahoře v Soběšicích, a zrušíme archologické naleziště Hradisko. Zatím se ale obchvat Maloměřic Obřan nedostal ani do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, o územním plánu města Brna ani nemluvě. Problémem totiž je, že žádná ze zvažovaných variant není dost dobrá a moc neřeší dopravu.  

Trasa obcHvatu Maloměřic a Obřan 

Situační nákres nového územního plánu, 2019

Situační nákres návrhu nového územního plánu včetně zakreslení siličního obchvatu Maloměřic a Obřan, jaro 2019

Preferovanou variantou silničního obchatu Maloměřic je vedení silnice po dnešní ulici Kulkova, vzadu kolem seřaďovacího železničního nádraží. 

Na konci seřaďovacího nádraží, pod ulici Hády se silnice zvedne do výše a překoná jak železniční trať, tak řeku Svitavu u ulice Babické.

 

Tato varianta byla schválena Radou města Brna dne 12. června 2018 a následně Zastupitelstvem města Brna dne 19. června 2018 jako součást Pokynů pro zpracování návrhu nového Územního plánu města Brna. Brno předalo tento balík Kanceláři architekta města k dalšímu zpracování.

Cílem je dostat obchvat do nového Územního plánu, který by měl být hotov do roku 2022. A samozřejmě i do Zásad územního rozvoje JMK

Plánovaný obchvat Maloměřic, jaro 2019

Plánovaný obchvat Maloměřicmá vést kolem maloměřického seřaďovacího nádraží, v trase dnešní ulice Kulkova. V pravém dolním rohu si všimněte žlutě vyznačeného napojení Velkého městského okruhu z Tomkova náměstí.

Obchvat Maloměřic a Obřan

Na obrázku vidíme řeku Svitavu.
Na konci seřaďovacího nádraží, pod ulici Hády se silnice zvedne do výše a překoná jak železniční trať, tak řeku Svitavu u ulice Babické.

Detail přechodu řeky Svitavy silnici obchvatu Maloměřic

Detail přechodu řeky Svitavy silnici obchvatu Maloměřic a Obřan

Ne-přípravu silnice dál sledujeme

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com