Chcete cestovat po Jižní Moravě, jet na výlet, na kola a nevíte jakou si koupit jízdenku, abyste ušetřil? Nejste v tom sám. Jednotný dopravní systém Jižní Moravy je fakt složitý. Nabízí mnoho kombinací a možností jak ušetřit. Možná budete až překvapení jak mnoho. A co teprve když cestujete s kolem, s dětmi a ve skupině? 

Rady zde uveřejněné jsou mým doporučením podle kterých se řídím a které radím i svým přátelům. Jediné platné předpisy jsou uveřejněny na stránkách Dopravního podniku města Brna a společnosti KORDIS – IDS-JMK.

Změny od ledna 2020

Ilustrační obrázek

Počátkem října 2019 byly zveřejněny nové podmínky pro nákup jízdenek do vlaků v Jihomoravském kraji. Hlavní změnou je, že ve vlacích ČD neplatí na Jižní Moravě tarif ČD, ale jednotný tarif IDS-JMK. A proč?

Bylo mnoho stížností od cestujících, že pro stejnou cestu platili dva různé tarify. Jeden od ČD a druhý dle ceníku našeho kraje. To bylo zmatečné. Navís ten krajský byl lacinější.

Navíc od prosince část vlaků převezme soukromý dopravce a to na lince R8 Královo Pole – Vyškov (- Bohumín).

Od ledna 2020 bude v našem kraji ve všech spojích objednávaných Brnem, krajem nebo obcemi jednotný tarif IDS-JMK.

Praktické dopady

 • Pokud cestujete uvnitř Jihomoravského kraje, dojdete na nádraží k pokladně, k automatu, použijete appku Poseidon, požádáte průvodčího či k řidiče autobusu o jízdenku až do cíle své cesty. Ten ji Vám prodá. Bez ohledu na dopravce, a zda pojedete autobusem nebo vlakem. Vždy dostanete tu krajskou, tedy levnější.
 • Při nákupu musíte jen nahlásit, jestli máte na nějaké zóny přepdplaceno, např. mám šalinkartu na zóny 100 a 101. Tady s enic nemění.
 • Pokud pojedete mimo náš kraj, tak si koupíte jízdenku jako doposud. U pokladny, přes web dopravce, přes mobilní aplikaci ČD Můj vlak, a při cestě z Krpole či z Vyškova dál za hranice kraje přes aplikaci Jízdenky RegioJet.
 • Pokud jedete ze stanice, kde není pokladna, koupíte si IDS-JMK jízdenku pro danou cestu u průvodčího. Pokud ale nastoupíte do vlaku bez platné jízdenky a to ve stanici, kde je pokladna, tak přirážka. Tak bacha na to.
 • Jízdenky pro cestu po kraji si i nadále budeme moci koupit přes mobilní aplikace POSEIDON. A to i na vlak linky R8 na Vyškov, který provozuje souromý dopravce
 • Pokud pojedete z vnějšího světa k nám na Jižní Moravu, nic se nemění. Stejně jako dnes si koupíte jízdenku do vlaku Českých drah nebo RegioJetu na stanici, u průvodčího nebo i v aplikaci Můj vlak / Jízdenky.
 • Pokud pojedete mezi kraji, třeba z Olomouce do Brna, budete moci i nadále využít jízdní doklady ČD a RegioJetu.
 • Nově si můžete kpupit jízdenky IDS.JMK i na pokladních žlutého Regiojetu.
 • Do vlaku, pro cestu mezi stanicemi uvnitř kraje, si již nebudete moci koupit jízdenku na webu nebo přes aplikaci u ČD, ani na webu či v appce RegioJetu.
 • Aplikace ČD Můj Vlak vám neumožní vydat jízdenku na trasu uvnitř Jižní Moravy.
 • Celosíťově platné jízdní doklady ČD (konkrétně ČD IN100, IN Business a IN Senior) budou nadále platné ve vlacích ČD i na území JMK. Ostaní slevy ČD a Regiojetu neplatí, např. IN25.
 • Pro cestu uvnitř kraje se vám u RegioJetu ani u ČD nenačítají věrnostní body
 • Vše výše zmíněné ale platí jen a pouze u vlaků a autobusů objednávaných krajem.
 • U nedotovaných vlaků se nic nemění.

Příklady

 • můžete si u ČD koupit jízdenku Břeclav – Brno -Nové město na Moravě, ale trasu Břeclav – Brno – Tišnov už ne.
 • můžete si u ČD koupit jízdenku na rychlík Otrokovice – Břeclav – Brno, ale už ne jízdenku  na úsek Břeclav – Brno
 • můžete si u Regiojetu koupit jízdenku Královo Pole – Ostrava, ale už ne na úsek Královo Pole – Vyškov.
 • můžete si u ČD koupit jízdenku na trasu Brno – Břeclav, ale jen do expresů. Už ne do rychlíku nebo osobáků.

Zatím není jasné …

 • jak to bude s nákupem místenek a jízdenek do 1.třídy ve vlaku v rámci kraje
 • zda si budeme moci koupit na kterékoliv pokladně na nádraží jízdenku do Ostravy či jinam, kam jezdí žlutý RegioJet?
 • Vše výše uvedené platilo pro rychlíky, které objednával náš kraj. Ale přes náš kraj jezdí i rychlíky objednávané z Prahy Ministerstvem dopravy.
  Typicky se jedná o expresy z Vídně, Budapešti či z Prahy do Brna. A zde bude platit tarif Českých drah i pro cesty uvnitř Jihomoravského kraje.
  Část těchto expresů je zapojena do jednotného dopravního systému našeho kraje a platí zde jak tarif ČD, tak i IDS-JMK a není jasný, jestli bude zachován od nového roku i tento duální systém.  
 • není jasný tarif pro cestu uvnitř kraje žlutými vlaky RegioJet, které nejsou objednány našim Krajem (linka z Prahy do Brna a dál na jih)
 • není jasný tarif za kolo, protože současný tarif ČD je pro přepravu kola na kratší vzdálenost výhodnější, než současný tarif IDS-JMK.
 • Jak pozná běžný cestující, ve kterém rychlíku mu platí / neplatí jízdenka IDS.JMK? Ale ten stav je již dnes.

Komentář ke změnám jízdného

Hlavním důvodem ke změně je, že Jihomoravský kraj  si nově objednal vlaky jako službu. Zjednoušeně řečeno určil trasy odkud -kam mají vlaky jazdit, kdy pojedou, kde zastaví. Kraj stanovil velikost a vybavení vlaků, počet míst k sezení a další služby.  Za tuto službu platí a to bez ohledu na počet cestujících. „Zajištění“ cestujících a prodej jízdenek si řídí již sám. Díky tomu má jasně určeno kolik za který spoj platí (jasně dané náklady) a jaké má z těchto spojů tržby (jasně daný příjem).

Negativním důsledkem může být, že poskytovatel služby, tedy Regiojet a ČD nejsou v našem kraji motivování ke „shánění“ platících zákazníků. Ba právě naopak. Ideální stav pro poskytovatele služeb je, kdyby vůbec žádní cestující těmito vlaky nejeli – není opotřebení, sníží se náklady na elektřinu a naftu, není třeba soupravy tak často čistit … Uvidíme, jak se tento model osvědčí.

ČD odmítli prodávat přes svůj web a mobilní alikaci Můj vlak jízdenky IDS-JMK.

Rovněž tak, České dráhy nemají zájem o uznávání Tarifu IDS JMK ve vlacích EC nebo RailJet. Například žlutý RegioJet za asně stanovených podmínek přepravu cestujících s jízdenkou IDS JMK umožňuje. 

Co je to IDS-JMK? Jaké to má výhody?

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS-JMK) zahrnuje všechny regionální s městské linky veřejné dopravy. Výhoda je, že pro cestu vám stačí jen jedna jízdenka, bez ohledu na počet přestupů a použitý dopravní prostředek. Jedna jízdenka pro všechno. Je to pohodlnější a navíc ušetříte. 

Celý Jihomoravský kraj, plus některé další obce z okolních krajů, jsou začleněny (integrovány) do jednotného dopravního systému veřejné dopravy Jižní Moravy. V tomto systému veřejné dopravy jsou zahrnuty městské autobusy (nejen ty v Brně), šaliny (tramvaje), trolejbusy, regionální autobusy a většina vlaků. Vlaky tvoří páteřní síť celého dopravního systému.
Kraj je rozdělen do zón. Každá zóna má trojmístné označení. Například v Brně jsou dvě zóny 100 a 101.
Plánek všech zón Jihomoravského kraje najdete zde.

Příklad:
Chystáte se jet vlakem z Brna do Vranovic. Jsou to celkem 3 + 2 zóny.
Pokud máte šalinkartu na Brno (zóna 100 a 101), postačí Vám lístek na 3 (chybějící) zóny.
Pokud nemáte šalinkartu, potřebujete lístek na všech 5 zón. 

Pro nákup jednorázových jízdenek stačí vědět počet zón.

Čísla zón jsou nutná jen při nákupu předplatných jízdenek. kdy řeknete na které zóny ji potřebujete. Například při nákupu šalinkarty to jsou zóny 100 + 101. 

Výhoda je, že si nemusíte při přestupování kupovat znovu a znovu jízdenku a hlavně, s jízdenkami IDS JMK je cestování finančně nejvýhodnější. Podobný, jednotný dopravní systém „na jednu jízdenku všechno“, mají například také ve Švýcarsku.

Kolik budu platit?

Základní cena jízdenky je určena počtem projetých zón a časem. Vždy se počítá zóna, ze které vyjíždíte, všechny projeté zóny a zóna kde svoji jízdu končíte / čas strávený na cestě. Nezáleží tedy na typu dopravního prostředku (vlak či šalina) nebo kolikrát přestupujete. Jízdenka je omezena na počet zón a na dobu platnosti (počet minut). Ta začíná okamžikem označení ve žlutém označovači.

Pokud vlastníte šalinkartu (předplacenou jízdenku) na některé zóny, tak se tyto do ceny jízdného již nezapočítávají. Pokud jedete například na výlet z Brna a máte šalinkartu, řekněte na pokladně na nádraží nebo řidiči autobusu, že máte šalinkartu na 100+101. Pokud tak neučiníte, budete platit zbytečně navíc.

Do cíle vaši cesty může vést spojení přes různé počty zón. V takovém případě platíte i různé ceny jízdného, byť z vlaku či autobusu vystoupíte až v cíly cesty. Například z Brna do Mikulova můžete jet vlakem Mikulov – Břeclav – Brno, nebo autobusem Mikulov – Brno. Stejný začátek cesty, stejný cíl, ale různá cena.

Tip jak opravdu ušetřit

Ramzová, žel. stanice

Kombinací jízdenek můžete výrazně ušetřit

Kombinací jízdenek můžete výrazně ušetřit. Například jedu z Brna na Ramzovou do Jeseníku (leden 2019)

ČD nabízejí zpáteční jízdenku Brno – Ramzová za 561 Kč.
Vlak je ale zapojen jak do systému IDS-JMK v našem Jihomoravském kraji, a současně ČD nabízejí celodenní jízdenku na Olomoucký kraj za 189 Kč. Navíc mám šalinkartu na Brno (zóny 100 a 101)

Kupuji si tedy IDS JMK jednosměrnou jízdenku Brno – Nezamyslice za 49 Kč (s aplikaci Poseidon jen za 45,5 Kč). A současně celodenní jízdenku na Olomoucký kraj (přes inernet). Výsledně jedu za 2x45,5 plus 189 = 280 kč. Úspora 281 Kč.

Ještě věší úspora by byla, kdybychom jeli dva. V takovém případě bych koupil celodenní i na Jižní Moravu (150 Kč), která platí o víkendu pro dva dospělé. Potom bych jel jen za 264 Kč. 

Kde získám více informací

Cyklo mapy a průvodce cestováním s IDS-JMK

Cyklo mapy a průvodce cestováním s IDS-JMK, k dispozici třeba na Novobranské

Všechny mapy najdete na stránkách www.idsjmk.cz > Plány sítě > Vedení linek a členění zón v IDS JMK

Pro plánek vedení linek MHD Brno na www.dpmb.cz > Doprava > Plánky sítě MHD >

Papírové mapy a další letáčky, například o cestování s kolem, získáte v Informačním a prodejním centru DPMB (Dopravního podniku města Brna) na ulici Novobranská 18, Brno. Když vejdete, dáte se vpravo.
Většina materiálu je zdarma, plán sítě linek po Brně a zón IDS JMK je za 10 Kč.Dalším Informačním místem je stánek na České & Joštové, Brno. Otevřeno do 17 hodin.

Doporučuji praktický skládací plánek „Pojeďte s námi na výlet“, který obsahuje nejen plánek dopravního systému Jižní Moravy a zón, ale i typy na cestování.

Kde najdu kompletní informace o jízdném?

Kompletní ceny a tarifní podmínky najdete zde.

Koordinátorem celého dopravního systému je společnost KORDIS JMK, a.s.
Zakladateli je město Brno a Jihomoravský kraj. Více o společnosti KORDIS najdete na jejich stránkách.

Vyhledávač spojení jizdnirady.cz

Vyhledávač spojení jizdnirady.cz

Vyhledávání spojení přes IDS-JMK

U všech zapojených spojů je to vyznačeno na informačních cedulích, včetně odjezdové tabule u vlaků. Do systému jsou zapojeny i některé rychlíky IC / EC / RailJet a „žluté“ rychlíky RegioJet..
Pokud budete vyhledávat spojení přes web IDS-JMK, najde Vám jen integrované spoje.
Pokud vyhledáváte spojení přes web Jizdnirady.cz postupujte podle obrázku. Nejprve musíte „Vybrat jízdní řád“ a zvolit „IDS Jihomoravského kraje„.
Bez tohoto omezení budete dostávat chybné výsledky (!).

Například pro cestu z Brna od Semilassa do obce Domašov Vám systém za použití volby „IDS Jihomoravského kraje“ najde správné spojení šalina a BUS (1 hodina a 6 minut) . Ale při defaultním nastavení Vám „Jízdnírady.cz“ najdou spojení s přestupy v Kuřimi, Veverské Bítyšce a v Říčanech s jízdní dobou 2:42 minut (!). 

Jízdenky pro Jižní Moravu

Kde koupím jízdenku IDS JMK?

Jízdenky IDS-JMK platí jak v Brně, tak na celém území Jihomoravského kraje, v autobusech, ve vlacích, ve veřejné městské dopravě. Ale jen ve spojích zahrnutých do jednotného systému. Ve „žlutých“ autobusech, v IC/EC rychlících a v taxících tyto jízdenky neplatí. Jízdenky IDS JMK pro jednotlivou jízdu nebo pro celý den si můžete koupit:

 • v aplikaci Poseidon (doporučuji na výlety a pro jednotlivce)
 • na hlavním nádraží v Brně,
 • na nádražích, kde jsou pokladny (v Brně třeba v Králově Poli) ČD,
 • v prodejnách Dopravního podniku Brno.
 • U řidičů regionálních autobusů, na některých autobusových nádražích,
 • s příplatkem také u řidičů v Brně (DPMB), ve Znojmě a Břeclavi,
 • v automatech na nádražích a na refížích v Brně.
 • Jízdenky neprodávají průvodčí ve vlacích.

Jízdenka musí být označena před nástupem do vlaku.
Jízdenku označíte při nástupu do reg. autobusu
Jízdenku značíte v označovačích v šalinách a městských autobusech a trolejbusech.

Kompletní seznam prodejnách míst jízdenek IDS-JMK najdete zde.

Poseidon: jízdenka v mobilu

Pokud cestujete jen občas, třeba na výlety, tak doporučuji kupování jízdenek přes aplikaci v mobil Poseidon. Převodem na účet nebo platbou kartou navýšíte kredit. Do mobilu si stáhnete aplikaci Poseidon a zadáte své údaje. Zejména máte-li předplacenou jízdenky (šalinkartu) na některé zóny. Před cestou vyberete spojení a koupíte si jízdenku, který Vám do mobilu přijde jako QR kód.  Více o praktické aplikaci Posedion včetně rad a doporučení jak neprohloupit v příspěvku Poseidon – jízdenka v mobilu.  

Poseidon: plaťte méně a na dvě desetinná místa

Poseidon se od soboty 1.září 2018 sám aktualizuje na nový výhodnější tarif pro děti, mládež a staré lidi. Pokud v nastavení máte zadané své osobní údaje, jako je věk, zda-li jste dítě nebo student, nemusíte se o nic dalšího starat a Poseidon Vám vypočte a zakoupí správnou jízdenku. Samozřejmě ale musíte mít po ruce průkazku opravňující Vás ke slevě.

Protože se slevy počítají jako procenta z celku, zaplatil jsem za dítě za cestu z Vyškova do Brna 22,7 Kč. Do Kuřimy jsem platil částku za dvě děti na dvě desetinná místa 14,63 Kč (!)

Označovač jízdenek IDS-JMK na nástupišti, zde nádraží Královo Pole
Označovač jízdenek IDS-JMK na nástupišti, zde na nádraží Královo Pole
Dlouhá univerzální jízdenka

Pro výletníky a občasné cesty je skvělá papírová dlouhatánská Univerzální jízdenka za 156 Kč.
Cena univerzální jízdenky pro děti je jen 39 Kč.

Univerzální jízdenka má 24 políček.
Políčka označujeme podle počtu projetých zón a to podle pravidla: počet projetých zón plus jedno políčko. 

Podle mapky nebo jízdního řádu spočítáte počet zón včetně nástupní a výstupní, a přidáte jedno navíc. Dlouhou univerzální jízdenku ohnete za příslušným políčkem a políčko označíte ve žlutém strojku.

Pokud máte šalinkartu na Brno (100 + 101), tak tyto brněnské zóny nezapočítáváte (mínus dvě políčka).

Pozor ale při cestě vlakem z Brna na sever, třeba do Bílovic. Zde Brno „nemá“ zónu 101. Brněnská zóna 100 rovnou navazuje na zónu 215. Do Bílovic jsou to dvě zóny. Celkem tři políčka, když šalinkarta, tak dvě políčka.

Kolik políček, když jedeme dva?

Napočítáte políčka jako pro jednoho, ohnete, označíte. A totéž pro druhého.

Když mi končí univerzální jízdenka?

Označíte poslední políčko na univerzální jízdence a na další univerzální jízdence dopočítáte políčka, ohnete a označíte. Průvodčímu nebo řidiči autobusu tak ukážete dvě jízdenky.

Mohu si koupit jízdenku IDS-JMK u průvodčího ve vlaku?

Ne, nemůžete.
Průvodčí ve vlaku neprodává jízdenky IDS-JMK.
Pokud nastoupíte do vlaku bez jízdenky, musíte si zakoupit normální ČD jízdenku u průvodčího, popřípadě s přirážkou pokud jedete ze stanice, kde jsou prodejní místa.

Mohu si koupit u řidiče autobusu lístky do zásoby?

Ne. Řidič v autobuse vydá / vytiskne jen lístek na konkrétní cestu s vyznačeným časem počátku platnosti.
Nelze si tedy koupit jízdenky do zásoby.
Ale můžete si koupit jeden lístek na celou Vaši cestu, včetně všech přestupů. Tedy lístek na více zón než pojedete tímto autobusem.
Například cestujete z Domášova do Brna do Bohunic do Kampusu a nemáte šalinkartu, celkem cestujete 3 + 1 zónu.
Řidič autobusu Vám prodá při nástupu v Domašově lístek až do cílové stanice na 4 zóny, tedy i na šalinu a trolejbus do kampusu.

Mohu cestovat se šalinkartou vlakem po Brno?

Ano, můžete.
Dnes jsou již všechny osobní vlaky a regionální rychlíky zapojeny do jednotného systému. 
Například pojedete z Hlavního nádraží do Králova Pole. Šalinkartu máte na zónu 100 + 101.
Máte tedy platnou jízdenku i vlak. Můžete jet i rychlíkem z Brna hl.n. do Králova Pole.
Pokud pojedete rychlíkem / osobákem z Brna do Tišnova, a máte-li šalinkartu, stačí Vám lístek jen na mimo-brněnské zóny.

Jak cestovat městským autobusem (100 + 101) z Brna mimo Brno?

Cestuji například z Lesné (zóna 101) do obce Vranov.
Vranov je sousední zóna 310. Použiji autobus 57.
Nemám-li šalinkartu potřebuji lístek na dvě zóny (101 + 310), který si koupím a po nástupu do autobusu ihned označím.
Mám-li šalinkartu na 100 + 101, stačí mi lístek jen na jednu zónu. Nastoupím na Lesné a než autobus opustí Brno (zónu 101) v Útěchově, označím jízdenku v označovači.
Cestuji-li z Vranova zpět do Brna. Ihned po nástupu si označím lístek na zónu 310. 

Jsou ve vlacích označovače jízdenek?

Ne nejsou.
Ve vlacích nejsou označovače jízdenek a průvodčí Vám jízdenku IDS-JMK neoznačí. Jedete na černo.
Označovače jízdenek IDS-JMK jsou na nástupištích. Jsou to ty žluté krabičky na nástupištích.
Jízdenku musíte označit před nastoupením do vlaku.

Tipy jízdenek na výlet

Můžete si zakoupit celodenní jízdenku na Jižní Moravu, která platí 24 hodin od označení. Skutečně výhodná je ale o víkendu a o státních svátcích, kdy na tuto celodenní jízdenku mohou cestovat až dva dospělý a až tři děti do 15 let.

Cena celodenní jízdenky je 190 Kč na všechny zóny v rámci IDS-JMK (Jižní Morava + Brno)
Pokud máte šalinkartu na Brno (zóny 100+101), je cena celodenní jízdenky 150 Kč (Jižní Morava).
Celodenní jízdenka na Brno je 90 Kč (zóny 100+101).

Příklad: jste rodinka a jedete o víkendu z Brna na Pálavu. Napřed šalina, pak vlak, přestup na autobus, a jeden z Vás má šalinkartu, pak stačí celodenní jízdenka za 150 Kč. Na šalinkartu můžete o víkendu po Brně ve dvou a až třech dětech. Na nádraží si koupíte celodenní za 150 Kč. Na nástupišti před nástupem do vlaku označíte, uschováte a jedete. Ve vlaku průvodčí ukážete šalinkartu – QR kód (vyjíždíte z Brna ze zóny 100) a označenou celodenní jízdenku. Pokud byste ale brali sebou kola, za kola či velké koloběžky už musíte platit zvlášť. 

V nabídce jsou i jízdenky pro turistické lokality

 • Jízdenka Pálava – 100 Kč 
 • Jízdenka Podyjí – 100 Kč
 • Jízdenka Moravský kras – 100 Kč
 • Jízdenka Slovácko – 100 Kč

Ale pokud jedete třeba z Brna do Moravského krasu, a zde využívat Jízdenky Morvský kras, musíte mít napřed jízdenku na cestu z Brna, třeba do Blanska. Jízdenky se kupují na železničních nádražích, u řidičů regionálních autobusů a omezeně i v předprodeji DPMB. Pro děti jsou celodenní a lokální zlevněné.

 

Mohu cestovat po Brně regionálními autobusy s číslem 100 a výše?

Po Brně (zóny 100 a 101) lze jezdit i regionálními autobusy s číslem 100 a výše. Například můžete využít regionální autobusy ze Slatiny nebo z Tržní na Úzkou k Vaňkovce. Nebo sjet od Bohunické nemocnice na Mendlák autobusem s číslem vyšším jak 100.
Ale pozor (!) Pravidla pro regionální autobusy jsou mírně odlišná, než pro autobusy městské. Při jízdě autobusu s cílem ve městě Brně řidič na zastávkách ležících v zónách 100 + 101 umožňuje nástup všemi dveřmi.
Naopak, pří jízdě autobusu mimo Brno je nástup pouze prvními dveřmi. Řidič regionálního i městského autobusu však má vždy právo po cestujícím požadovat předložení jízdenky.
Jinými slovy, pokud regionální autobus končí v Brně, můžete nastoupit kterýmikoliv dveřmi a nemusíte ukazovat při nástupu šalinkartu, pokud Vás k tomu řidič nevyzve. Ale jede-li regionální autobus mimo Brno, musíte vždy nastupovat předními dveřmi a prokázat se platným jízdním dokladem. 

Cestujeme s kolem / koloběžkou veřejnou dopravou

Kola, e-kola a velké koloběžky můžete v Brně a po Jižní Moravě přepravovat:

 • v osobních S-vlacích,
 • v R-rychlících zapojených do systému IDS-JMK,
 • v R-rychlících nezapojených do systému IDS-JMK ale s omezením,
 • v Brně v šalině, v autobusech i trolejbusech,
 • na lodích po brněnské přehradě. Zde ale neplatí běžný tarif IDS-JMK. Platíte extra a více. 
 • v jen některých (!) regionálních autobusech na vybraných linkách IDS-JMK.
 • vyjma výše uvedených linek Vám kolo do regionálního autobusu nevezmou (!).

V Brně, v zónách 100 a 101 můžete vzít kolo do všech trolejbusů a šalin, a do všech autobusů, ale jen s čísly do 100. Na městských autobusových linkách 55 a 57 se kola přepravují na nosiči upevněném na zádi autobusu. Pokud jsou v autobusech držky na zádi, musíte jich přednostně využívat.   

Kolik zaplatím za kolo?

 • máte-li předplatní jízdenku (šalinkartu) na Brno, 100 a 101, přepravujete jízdní kolo zdarma a to i ve vlacích jedoucích po Brně,
 • nemáte-li předplatní jízdenku (šalinkartu) na Brno, 100 a 101, zaplatíte za jízdní kolo základní jízdenku nebo
 • můžete použít celodenní jízdenku na kolo na Jižní Moravu za 70 Kč. Na kratší vzdálenost doporučuji základní jednorázovou jízdenku,
 • za cestu s kolem autobusem, šalinou nebo troljbusem s kolem , zaplatíte za kolo základní jízdenku na příslušný počet zón.
 • Za kolo musíte (!) platit mimo Brno, i když máte na tyto zóny předplatnou jízdenku.
 • Předplatní jízdenka mimo Brno Vás neopravňuje k bezplatné přepravě kola v těchto mimobrněnských zónách.

Musím platit ve vlaku za dětské kolo nebo skládací kolobežku?

Ne, pokud velikost kola (nebo jiného zavazadla) nepřesáhne 50 cm, tak platit nemusíte. Pokud vaše zavazadlo přesáhne rozměr 50 cm, musíte za něj ve vlaku platit. To se vztahuje i na kolo  či koloběžku.

Kolo s celoroční šalinkartu

Na celoroční šalinkartu můžete o víkendu vzít sebou další dospělou osobu a dvě děti, ale jen jedno kolo. Nemůžete tedy jet na jednu šalinkartu 2 dospělý a dvě kola.   

Vůz BDs450 určený pro hromadnou přepravu kol
Vůz BDs450 určený pro hromadnou přepravu kol
Cyklovlaky

Po Jižní Moravě, v letní sezóně, jezdí Cyklovlaky: 
Exptress Pálava – Podyjí.  
Cyklovlaky mají rozšířenou přepravu kol, většinou jeden vůz jen pro kola.

Musím dát kolo do speciálního vozu na kola?

V některých vlacích jsou v létě řazeny speciální vozy určené pro přepravu kol. Potkáte je nejen na cyklo vlaku Pálava – Podyjí, ale můžete se s nimi setkat i na dalších vlacích, třeba na Břeclav, Tišnov a Žďár nad Sázavou. V takovém případě byste měli dát kolo přednostně do tohoto vozu. Ale raději se zeptejte průvodčího. Ne vždy je tento cyklo vůz obsazen železničním zřízencem – sami si sem kolo naložit nesmíte. A hlavně, cena za přepravu kola je zde vyšší, než když si kolo naložíte a pohlídáte sami.

Stejné kolo, rozdílné ceny

Aby to nebylo tak jednoduché, můžete za kolo platit rozdílné ceny a to podle toho, zda-li si koupíte jízdenku na kolo jízdenku IDS-JMK a nebo jízdenku ČD. Tak například za cestu vlakem z Brna-Řečkovic do Doubravníku zaplatíte za kolo s jízdenkou ČD vydanou průvodčím ve vlaku 30 Kč. Kdybyste si ale koupili jízdenku IDS-JMK, zaplatíte za stejnou cestu s kolem 45,5 Kč. 
Na trase Tišnov – Řečkovice zaplatíte za kolo 30 Kč u průvodčího ČD, s jízdenkou IDS-JMk pak platíte 32,5 Kč.

Moje rada je, po Brně s kolem se šalinkartou, mimo Brno pak s jízdenkami ČD. nebo s celodenní jízdenkou. Vyjde to lacinějši.

Cyklobusy

Přibližně od poloviny dubna do konce září jsou během víkendů a svátků po Brně v provozu cyklobusy. V roce 2018 jezdily cyklobusy od 14.dubna do 30.září. Přepravovat lze 5 kol na zádi autobusu a až 20 kol na přívěsu za autobusem. S kolem lze ale vystoupit / vystoupit jen na vybraných zastávkách.

Cyklobusy mají označení 231, 233, 251, 256, 423, 602, 642, 730, 750 a 942 a jízdní kola můžete přepravovat do vyčerpání místa.

Zakázané kolo – cedule na zastávce u Olympie / Modřice. S kolem nesmíte nastoupit ani do regionálního, ani do městského autobusu s číslem do sto.
Zakázané kolo – cedule na zastávce u Olympie / Modřice (rok 2018). S kolem nesmíte nastoupit ani do regionálního autobusu (číslo nad 100), tak ani do městského autobusu s číslem do sto. 
Mohu cestovat s kolem regionálními autobusy?

NE, nemůžete. V regopnálních autobusech (tedy s čísly 100 a výše) kola nepřepravují. A to ani v brněnských zónách 100 a 101.
Totéž platí (!) i pro autobusy do čísla 99, šalinu a trolejbusy začínající v Brně a jedoucí mimo Brno. A to ani za příplatek. 

Výjimkou jsou některé vybrané regionálních autobusů (s čísly vyššími jak 100) s označením přepravy Kola v Jízdním řadu. Jinak ne.

Byl jsem ale opakovaně svědkem, když řidič povolil nástup s kolem i do regionálního autobusu. Autobus byl prázdný a nízkopodlažní. A cyklista(ka) poprosila. Ale rozhodně bych na to nespoléhal. Povinnost to není.

Pokud například jedete s kolem šalinou do Modřic, řidič šaliny Vám nemusí povolit cestovat s kolem do Modřic a pokud ano, musíte za zónu 510 zaplatit i za kolo.
Totéž platí, když pojedete městským autobusem mimo Brno, například s kolem na Vranov. Jste mimo Brno. Řidič Vám nemusí mimo Brno umožnit nástup s kolem i kdyby byl autobus nízkopodlažní a prázdný. Osobně však nevím o případu, kdy by řidič „městského“ autobusu mimo Brno takto postupoval. Ale za kolo mimo Brno musíte platit tak jako tak.
Celodenní jízdenka IDS-JMK za 70 Kč na kolo pro Jižní Moravu
Celodenní jízdenka IDS-JMK za 70 Kč na kolo pro Jižní Moravu
Existuje celodenní jízdenka na kolo?

Ano, existuje
Stojí 70 Kč a platí jeden den pro celou Jižní Moravu, resp. 24 hodin. Tuto jízdenku si můžete koupit v pokladně na nádraží nebo ve vlaku. Bez příplatku. Nebo v cyklo-busech.

Pozor (!) si dávejte na nádražích u vlakové pokladny, abyste si ujasnili, zda-li chcete celodenní jízdenku na kolo jen na Jižní Moravu (všechny zóny po dobu 24 hodin) nebo celodenní na kolo pro cestu jen vlekem i mimo Jižní Moravu.

Novinový výstřižek z Brněnského večerníku ze dne 29.října 1992
Novinový výstřižek z Brněnského večerníku ze dne 29.října 1992 dokládá, že cestování s kolem se za to čtvrtstoletí už hodně zlepšilo.
Pokud si koupíte u pokladny celodenní jízdenku na Jižní Moravu pro kolo (všechny zóny, 24 hodin), je jízdenka neoznačena a musíte si ji před nástupem do vlaku označit, jako kteroukoliv jinou IDS-JMK jednorázovou jízdenku.

70 Kč jízdenku na Jižní Moravu na kolo, si můžete koupit předem a označit až v okamžiku, kdy ji potřebujete. Jízdenka IDS-JMK na kolo platí v městských linkách 1 až 99, ve všech zaintegrovaných vlacích a dále v letní sezóně v cyklobusech. Více o cyklo-busech najdete zde.

Pokud si kupujete jízdenku na kolo ve vlaku, pan průvodčí Vám vydá jízdenku s okamžitou platností. Ale jen ale na cestu vlakem. 

Kompletní informace o cestování po Jižní Moravě s kolem najdete na stránkách IDS.JMK Kordis zde.

Místo pro kola a kočárky ve voze Bdpee 231
Místo pro kola a kočárky ve voze Bdpee 231. ířka vnějších dveří 70 cm. Více o cestování s koárkem a s kolem vlakem, popisy vozů a šířky dveří na jdete na webu VlakemJednoduše.cz.
Kolo jako spoluzavazadlo. Co to je?

Tzv. „Kolo jako spoluzavazadlo“ je nejjednodušší a nejčastější způsob přepravy kola ve vlaku. Při tomto způsobu přepravy si kolo sami do vlaku naložíte a také si jej hlídáte. Ve vagónech určených pro přepravu kol jsou na kolo rámy. Neplatí však, že takový vagón musí být nízkopodlažní. Na Jižní Moravě jsou takto připraveny snad všechny osobní vlaky. O přepravě kol rychlíky se informujte předem, viz také poznámky v Jízdním řádu (např. povinná rezervace místa pro kolo)

Po příchodu průvodčího předložíte jízdenku na kolo, nebo zaplatíte jízdné za kolo. To se počítá podle kilometrické vzdálenosti. Například do 50 km je to 30 Kč, do 100 km zaplatíte 40 Kč (rok 2016)
Viz tabulka na odkazu ČD.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve všech vlacích ČD ve vozech označených symbolem kola. Vlaky ČD s rozšířenou kapacitou pro přepravu jízdních kol jako spoluzavazadlo jsou v jízdním řádu v hlavičce vlaku označeny symbolem kola. 
Více zde. Vše o cestování ve vlaku s kolem.

Před rokem 2015 bylo součásti hlášení ve stanicích o vlaku: „… ve vlaku jsou řazeny vozy s rozšířenou přepravou spoluzavazadel, především jízdních kol“. Tato část hlášení ale byla zrušena.

Cestujeme s kočárkem

V Brně, do linek do čísla 99, nastupujte s kočárkem jen do dveří označených symbolem kočárku. U nízkopodlažníh vozidel, pak jen do nízkopodlažní části. 
U autobusových spojů s číslem vyšším jak 100, a to i u těch, co jezdí po Brně, jděte k předním dveřím, předběhněte frontu, řidič Vás přednostně obslouží a po zkontrolování / zakoupení jízdenky nastoupíte s kočárkem do druhých nízkopodlažních dveří.
Dětská jízdenka do 6 let
Dětská jízdenka do 6 let
Musí mít dítě do 6 let jízdenku?

Ano i Ne

Děti do šest let cestují u nás na Jižní Moravě veřejnou dopravou zdarma. Ale i malé děti by měly mít svoji jízdenku. Ve vlacích ČD „musí“ mít i dítě do 6 let svoji jízdenku. Tato jízdenka je v nulové hodnotě (0 Kč) a průvodčí ji Vám vydá ve vlaku – je to taková ta malovaná jízdenka.

Doporučuji: pokud cestujete vlaky a to i rychlíky IC / EC / RJ pořiďte si vedle dospělácké jízdenky i dětskou jízdenku do 6 let. To platí i pokud máte skupinovou jízdenku.

Dopravce dostane na dítě dotaci z Prahy.

Pokud si kupujete jízdenku na pokladně ČD, byť s jízdenkou IDS-JMK, doporučuji proto „přikoupit“ i jízdenku pro dítě do 6 let.

Více o tom, jak cestovat s kočárkem vlakem najdete na webu Vlakemjednoduse.cz

Jak na cesty mimo Jihomoravský kraj

Mohu kombinovat jízdenky při cestě z Jižní Moravy i mimo kraj?

Ano, můžete.

Naříklad
Jedete v zimě vlakem na běžky z Brna Králova Pole do Nového města na Moravě.
Jižní Morava a její dopravní systém končí v železniční stanici Rovné-Divišov. Nové město již není na Jižní Moravě. Bohužel.
Cestujete tedy z JihoMoravského kraje mimo.

1.možnost:
Jedu-li vlakem, mohu použít jízdenku ČD za 102 Kč (stav roce 2017).
Brno, Královo Pole – Nové Moravě na Moravě nebo

2.možnost:
zakoupím si na nádraží jízdenku IDS-JMK na 8+1 zóny (Královo Pole 101 + 8 mimo brněnských zón – 71 Kč).
Mám-li šalinkartu na 100 + 101 platím jen 8 zón (63 Kč).
Dále si koupím normální lístek na vlak z Rovné-Divišov do Nového Města na Moravě (21 Kč).
Celkem platím za jednu cestu 92 Kč, resp. 84 Kč.

3.možnost:
a ještě větší úspora je, pokud je víkend nebo ve svátek a ve jedete ve dvojici dospělých.
Koupím si celodenní jízdenku na IDS-JMK za 150 Kč platnou o víkendu pro 2 dospělé osoby mající šalinkartu a dále zpáteční jízdenku Rovné-Divišov – Nové Město na Moravě a zpět.
Cena pro 2 osoby tam a zpět: 150 Kč (celodenní IDS-JMK na víkend) + 70 Kč (zpáteční Rovné-Divišov – Nové město na Moravě). Tj. celkem 220 Kč.
Pro jednu osobu a jednu cestu: 220 Kč / 2 = 110 Kč na jednu osobu, 110 Kč / 2 = 55 Kč jedna cesta, jedna osoba.

Mohu cestovat na lístek IDS-JMK z místa ležícího mimo Jihomoravský kraj?

NE, pokud máte papírový lístek – nemáte si jej totiž kde při nástupu do autobusu nebo do vlaku označit.

Například:
Jedete vlakem z Olomouce do Brna přes Vyškov.  Mohli byste si sice koupit lístek jen z Olomouce do Nezamyslic (první stanice na Jižní Moravě, kde vlak staví), ve Vyškově vystoupit a označit si lístek IDS-JMK. Finančně se to ale nevyplatí a ještě by Vám mohl ujet vlak.
Olomouc – Brno, vlakem: 95 Kč (1 osoba, 1 cesta)
Olomouc – Vyškov, vlakem 59 Kč (1 osoba, 1 cesta)
Vyškov – Brno: 4+2 zóny, tj. 49 Kč, Celkem 108 Kč
Tzn. v tomto případě přímá jízdenka z Olomouce do Brna vyjde levněji než kombinace dvou jízdních dokladů.

ANO, pokud máte šalinkartu, nebo označenou celodenní jízdenku. Například jedete vlakem Brno – Otrokovice. Až do Moravského Písku můžete využít jízdenku pro Jižní Moravu. Z Moravského Písku do Otrokovic již musíte použít klasickou jízdenku ČD.  Pokud se Vám to finančně vyplatí, na pokladně v Brně si řekněte o celodenní jízdenku a pak jízdenku Moravský písek – Otrokovice.

Řešením je, že si koupíte pomocí telefonu elektronickou jízdenku. Tak můžete kombinovat jízní doklady anižbyste z vlaku vystoupili. O použití aplikace Poseidon zde.

Další možností, kdy při cestě z místa ležícího mimo Jižní Moravu, nemusíte kupovat lístek na celou cestu je, když na Jižní Moravu máte již předplacenou jízdenku (šalinkartu na příslušné zóny) nebo již zakoupený lístek například celodenní / víkendovou jízdenku. V takovém případě platíte jen cestu do první stanice na území Jižní Moravy, kde vlak nebo autobus dle jízdního řádu zastavuje. Například jedete z jeseníků (z Olomouckého kraje) do Brna. Můžete si koupit ČD jízdenku z jeseníku jen do Nezamyslic a současně jízdenku IDS-JMK pro zóny Nezamyslice – Brno. 
Navíc si můžete koupit pro Olomoucký kraj jejich celodenní jízdenku. A tím dosáhnete další úspory.

Cestujeme 1.třídou

Nejen v rychlících, ale i v některých regionálních vlacích, které jsou zapojeny do Jihomoravského dopravního systému, jsou i vozy 1.třídy.  Jízdenka IDS-JMK ale neplatí na 1.třídu. Nedá se na 1.třídu ani koupit (stav z roku 2019).

Pokud chcete cestovat 1.třídy, můžete si ve vlaku dokoupit jízdenku pro 1.třídu. V takovém případě platíte jen rozdíl v ceně. Ten je obyčejně třetina jízdného. Ale pozor (!), cena za 1.třídu se vypočítává z ceny obyčejného jízdného, nikoliv z relačních slev na vybrané trati. Takže někdy může být rozdíl mezi 1. a 2.třídou větší jak třetina z ceny jízdného. 
Přirážka za jízdenku do 1.třídy zakoupenou ve vlaku není. 

Doplatek za 1.třídu ve vlaku
Na obrázku doplatek za 1.třídu. V systému IDS-JMK lze totiž koupit jen lístky do 2.třídy. Jízdenku na Jižní Moravu koupil pomocí mobilního telefonu v aplikaci Poseidon.  A ve vlaku u průvodčího doplatil rozdíl 21 Kč. Všimněte si, že na jízdence je uveden jako číslo dokladu číslo jízdenky z apliakce Poseidon IDS-JMK.
Doplatek za 1.třídu
Doplatek za 1.třídu pro dítě do 6ti let
Zde doplatek za 1.třídu pro dítě do 6ti let (trasa Vyškov – Brno)
 

 

 

 

Příklad s hádankou

Obrázek vlevo, cestuji rychlíkem z Olomouce do Brna, tedy mimo území Jižní Moravy a koupil jsem si obyčejné jízdné z Olomouce.

Ve vlaku zjistím, že 2.třída je plná a proto se rozhodnu pro cestování 1.třídou. Cena jízdenky do 2.třídy stojí 100 Kč, jakto, že za doplatek do 1.třídy platím 72 kč?
Vždyť cena za jízdu 1.třídou má být jen o třetinu vyšší než za 2.vlakovou třídu u ČD?

Důvodem je to, že na lince Brno- Olomouc je tzv. relační sleva. A ČD prodávají jízdenky jen za 100 Kč, aby byl o 5 Kč lacinejší než autobusoví konkurence, která mezi těmito městy jezdí za mnohem kratší čas.

Ale cena do 1.třídy se počítá z obyčejného jízdného. Nikoliv z relační slevy. Proto jízdenka Olomouc – Brno stála v roce 2017 – 100 Kč a doplatek za 1.třídu, kupovanou ve vlaku, je 72 Kč. 

 

Mám potíže, spoj má zpoždění

Kontakt na dispečink? A má smysl tam volat?

Kontakt na dispečink IDS JMK je: +420 5 4317 4317, hlasová volba 1.
Telefonní číslo je na každé mapce IDS (na vlakové zastávce) a také na všech vyvěšených autobusových jízdních řádech.
A určitě to má smysl volat, například pokud má jeden spoj zpoždění a potřebujete chytnou přípoj.
Zavolejte, poproste, nechť na Vás přípoj počká. Samozřejmě bez záruky. Ale má zkušenost je dobrá.

Máme zpoždění a Ujel mi navazující spoj

Pokud Vám navazující spoj ujede pak:

 • dobrá zpráva je, že časová platnost jízdenky se prodlužuje. Řidič autobsu nebo průvodčí ve vlaku si může zpoždní vašeho předchozího spoje ověřit.
 • Volejte na tel. číslo 5 4317 4317 pro mimo-brněnské spoje.
 • Pokud chcete zpožděnku (to je takový papír, že váš spoj měl zpoždění), napište si o něj na KORDIS. Řidič autobusu jej Vám nevydá. Pokud cestujete ve vlaku, mlžete o zpožděnku zažádat na nádraží. Mám zkušenost z Břeclavi, zpožděnku na nádraží vydali.

Zapomněl jsem ve vlaku dítě nebo baťoh

 • Volejte ihned na 5 4317 4317
 • nahlaste říci číslo linky, datum, místo a čas ztráty a
 • co jste ztratil / zapomněl

Kde najdu zprávy o zpoždění a výlukách?

Novinky a změny v dopravě IDS JMK (Integrovaného dopravního systém) najdete zde.
Aktuální stav dopravních omezení v Brně najdete zde.
Doporučuji si nechat zasílat elektronický zpravodaj newsletter od DPMB.cz, kde najdete chystané výluky a změny. 

Cestujeme jako skupina

Musím dopředu hlásit, že pojede skupina?
Ano, musíte
.

Cestuje-li Vás více jak 10 členná skupina, musíte to (měli byste to) nahlásit na KORDIS.
Nejlépe mailem s 2 týdenním předstihem.

Do emailu napište:

 • počet osob (dospělých, dětí, kol či velkých koloběžek),
 • datum odjezdu a
 • odkud a kam, přestupy,
 • čas a vybrané spoje, přestupy. 
 • Kontakt na mobil na sebe.

Doporučuji to zejména u mimo-městských autobusů, kde by větší skupinka mohla způsobit problém.
Společnost KORDIS prověří kapacitu spoje, popřípadě nasadí posilové spoje.
Vy Nic navíc neplatíte. Den předem Vám ještě zavolají, zda-li to platí.

Cestování ve skupině s dětmi.
Děti do 6 let se přepravují zdarma, ale jen v doprovodu. Pokud cestuje větší skupina dětí a malý počet dospěláků, musejí i děti do šesti let platit a to zlevněnou jízdenku.
Více informací na stránkách IDS-JMK KORDIS-u o přepravě dětí.

Zmatek ve slevách: stejná cesta, různé ceny

1.září 2018 došlo ke snížení cen jízdenek pro děti, mládež, naše babičky a dědečky. Změna cen se týká i předplatných jízdenek a zlevněné univerzální (dlouhatánské) jízdenky pro tyto skupiny. Změna se týká i aplikace na nákup jízdenek v mobilu Poseidon.

Problémem je, že vláda nařizuje našemu Jihomoravskému kraji jaké má být jízdné na jim spravovaných linkách (sic!). Dochází proto k mnohým zmatečným situacím. Například pokud pojedete z Mendlova náměstí nahoru do Bohunické nemocnice, zaplatí důchodce různé ceny podle toho, zda-li pojede trolejbusem nebo regionálním autobusem. Ještě paradoxnější situace nastává při cestě šalinou do Modřic. Po Brně, v zónách 100+101 platí jiné slevy pro studující, než ve zbytku trasy šaliny do Modřic.

Hlavní změna

 • Dochází k zavedení dvou typů jednorázových jízdenek pro děti a mládež. Děti do 15 roků mají jednorázovou zlevněnou jízdenku typu „A“.
 • Mládež do 18 má jednorázovou zlevněnou jízdenku typu „B“. Pokud ale cestuje jen regionálními linkami 100 a výše (plus vlak), stačí levnější jednorázová jízdenka typu „A“. To platí i při cestě po Brně (!).
 • Například při cestě vlakem z Krpole na Hlavní nádraží – stejná cesta jako šalinou, jiná cena. (Se zlevněnou jízdenkou typu „A“ cestujete dvě pásma po Brně za 6 Kč, se zlevněnou jízdenkou typu „B“ jedete za 25 Kč, jinými slovy vlakem za 6 Kč, šalinou za 25 Kč.)“
 • Jsou totiž rozdílné jízdné v linkách 1 až 99 a v linkách nad 100 (plus vlak), byť jedoucí ve stejné trase. Okolo tohoto se vede na FBook hodně velká debata a zatím bych počkal na výsledek.

Sleva není zadarmo

Abyste mohli využívat slevy z jízdného, potřebuje:

 • Děti do 5 let nepotřebují žádný doklad – cestují zdarma. Do vlaku si může u pokladny zakoupit Dětskou jízdenku v nulové ceně. Nebo ji vydá průvodčí přímo ve vlaku, cena 0 Kč (Když tak učiníte, pošle Praha více peněz na dotacích).
 • Dětem od 6 – 10 let musí jejich rodiče vyřídit průkazku na linky IDS-JMK po Brně a po Jižní Moravě. Pro získání průkazky potřebujete fotku dítěte, jeho občanku, pas nebo rodný list a 30 Kč za vyhotovení průkazky. Bez této průkazy Vám nebude sleva na dítě uznána (!).
 • Děti 6 – 10 roků pro cestu po Brně v zónách 100+101 využijí zlevněnou jízdenku nebo roční bezplatnou předplatnou jízdenku pro dítě. Šalinou do Modřic už tedy musí platit. O víkendech mohou děti s rodiči cestovat po Brně zdarma, pokud ti mají roční předplatnou jízdenku.
 • Dětem od 10 – 15 let musí jejich rodiče vyřídit průkazku na linky IDS-JMK po Brně a po Jižní Moravě. Pro získání průkazky potřebujete fotku dítěte, jeho občanku, pas nebo rodný list a 30 Kč za vyhotovení průkazky. Bez této průkazy Vám nebude sleva na dítě uznána.
 • Děti 10 – 15 roků pro cestu po Brně v zónách 100+101 využijí zlevněnou jízdenku. Nebo předplatnou jízdenku pro děti 6 – 15 nebo předplatní jízdenku pro děti 6 – 18 roků. Šalinou do Modřic už tedy musí platit. I děti do 15 roků mohou o víkendech cestovat s rodiči po Brně zdarma, pokud ti mají roční předplatnou jízdenku.
 • Mládež od 15 do 18 let si musí vyřídit průkázku na link IDS-JMK po Brně a po Jižní Moravě. Pro získání průkazky potřebuje svoji fotku, občanku, pas nebo rodný list a 30 Kč za vyhotovení průkazky. Bez této průkazy Vám nebude sleva uznána.

Studenti

 • Studenti 18 – 26 si musí vyřídit průkazu. Proto potřebují fotku, doklad totožnosti, 30 Kč a navíc ISIC vydaný po 15.srpnu 2018. U těch, co nestudují Vysokou pak potvrzení o studiu.
 • studenti 18 – 26, kteří nechtějí využívat slevy v Brně na linkách 1-99. Ti potřebují fotku, nějaký doklad totožnosti, 30 Kč a ISIC, potvrzení o studiu a nebo žákovský průkaz.

Babičky a dědečkové

 • 65 – 70 roků potřebují jednorázové zlevněné jízdenky typu „A“ na Brno, nebo zlevněné jízdenky typu „B“ na regionální linky od čísla 100 výše. Jinými slovy regionální linkou z Mendlova náměstí nahoru do Bohunic zaplatíte méně, než za tu samou cestu trolejbusem. Nebo použijí předplatné jízdenky.
 • nad 70 roků: pro všechny už jen jednorázová zlevněná jízdenka typu „A“ a to na Brno i na cesty po Jižní Moravě.
  Nebo bezplatně po Brně s roční předplatnou jízdenkou. V dalších jihomoravských městech stačí důchodcům nad 70 roků průkazky IDS JMK na bezplatnou jízdu.
 • Důchodci nad 70 roků si mohou koupit i roční předplatnou jízdenku a to na celý Jihomoravský kraj. Ta jim platí ale jen od 8 hodin od rána. O víkendech pak celodenně.

Předplatné nebo jednorázové jízdenky můžete i nadále nakupovat na nádražích v pokladnách ČD, u řidičů v regionálních autobusech (od čísla 99 výše), v předprodeji DPMB (například na Novobranské). 

Moje doporučení: pořiďte si mobilní aplikaci Posiedon, zadejte své osobní údaje (věk) a máte po starostech.

Chápete to? Podrobněji na stránkách KORDIS IDS-JMK.

Žluté vlaky RegioJet zapojeny do IDS-JMK

Od ledna 2019 jsou napojeny do jednotného dopravního systému Jižní Moravy i žluté valyk a to lince Břeclav – Brno. Má to však podmínku, že do „žlutého“ rychlíku jen s místenkou. A tu si můžete koupit jen a pouze přes aplikaci Poseidon. V praxi to vypadá tak, že si vyberte odkud-kam chcete jet a čas odjezdu a zakoupíte si přes Poseidon norální jízdenku IDS-JMK. Pokud v daném čase na dané trase jede „žlutý“ rychlík, zobrazí se Vám v Detalu jízdenky informace o rezervaci. Můžete ale nemusíte využít. Můžete jet z Břeclavi do Brna třeba osobákem, nebo rychlíkem ČD, který je zapojen do systému IDS-JMK.  Cena za místenku je 0 (nula) Kč.

Vyzkoušel jsem to: cena místenky, pokud máte šalinkartu (časovou jízdenku) na všechny zóny Brno – Břeclav je nula (0) Kč. Koupil jsem si jízdenku / místenku a všechno funguje. A protože ve zvoleném čase mám i „žlutý“ vlak , je dole v Detailu-jízdenky poznámka o rezervovaném místě. Např. vůz 1, sedadlo 68. Takže za mne, palec pro KORDIS nahoru.

Piktogramy a jejich význam

 

Piktogram kolaRozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Logo se vyskytuje zejména u osobních vlaků. Stejné logo je pak i na dveřích vozu vlaku, kde je prostor pro kola. Tzn. ne v každém vagónu vlaku je povolena přeprava jízdních kol.

Piktogram

Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol; možnost rezervace místa pro jízdní kolo. Tzn. že před cestou, klidně těsně před odjezdem si můžete na nádraží koupit „místenku“ na kolo. Tuto možnost určitě doporučuji u větších skupin cyklistů. Logo se vyskytuje zejména u rychlíků.

pik

Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol; povinná rezervace místa pro jízdní kolo nebo místa pro cestujícího s jízdním kolem. Zejména u rychlíků je povinnost si předem koupit „místenku na kolo“. V takovém vlaku bývá počet míst pro kola i značně omezen a bez „cyklo – místenky“ Vás nemusí do vlaku pustit.

PikPřeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena. S tímto logem jsem se setkal na Jižní Moravě snad jen při příležitostních jízdách parních vlaků a pak historického motoráčku Břeclav – Lednice.

Mám dotaz, nevyznám se v tom

Pokud se v tom Jihomoravském systému nevyznáte, nejste sami. Podívejte se otázky a odpovědi a napište mi. Využijte kontaktní formulář dole